English | العربية

הכפרים הלא מוכרים בנגב בצל המדיניות הממשלתית

מפה אינטראקטיבית, מאי 2017

מצב הכפרים הערבים הבדווים בנגב הוא תוצאה של אפליה מתמשכת בתחום התכנון, המשפיעה על כל תחומי החיים של האוכלוסייה הערבית הבדווית בנגב. המדינה מסרבת להסדיר את הכפרים הבדווים הלא מוכרים, מסרבת לחשוף את מדיניות התכנון ביחס אליהם, ומותירה גם את היישובים שכבר הוכרו בעוני וללא תשתיות.

במקביל, הממשלה מקדמת תכניות שונות ברחבי הנגב להקמת יישובים יהודיים חדשים, כבישים ואתרי כריית פוספטים, הנמצאות בשלבי פיתוח וקידום שונים. חלק מאותן תכניות מתוכננות לקום על שטחים של כפרים ערבים בדווים, תוך התעלמות מוחלטת מקיומם. אם הממשלה תממש את התוכניות שלה, אותם כפרים ייהרסו ותושביהם יאבדו את בתיהם.

במפה האינטראקטיבית תוכלו לבחון מקרוב את המצב התכנוני הקיים בנגב, נכון להיום. שימו לב – ניתן להגדיל ולהקטין את התצוגה בעזרת הלחצנים בפינה הימנית-התחתונה.

לצפייה באתר בגודל מלא, לחצו כאן