English | العربية

הכפר הבדואי אבו נוואר (שטח E1)

השקת תכנית רעיונית, אפריל 2016

בני שבט הג’אהלין היושבים באבו נוואר (ממזרח לירושלים), אשר גורשו מהנגב בתחילת שנות ה – 50 ומצאו את מקומם באזור הספר של ירושלים הירדנית, נמצאים תחת איום מתמשך של פינוי בכפייה והריסות בתים.

על חלק מהשטח בו הם נמצאים, אושרה תכנית מתאר להתנחלות מעלה אדומים (E1), תכנית אשר התעלמה לחלוטין מנוכחותם של התושבים הבדואים במקום. כל הפיתוח שנעשה במקום, שכלל הקמת התנחלויות, מחנות צבאיים וסלילת כבישים, פסח על הבדואים אשר התיישבותם לא הוכרה על-ידי הרשויות הישראליות. כיום ישראל מבקשת, בניגוד לרצונם של בני שבט הג’אהלין, להעביר את כל התושבים למקומות אחרים, ולהרחיב את ההתנחלות מעלה אדומים אל המקום בו הם יושבים כיום.

על רקע מדיניות הממשלה, אשר מקפיאה את תהליכי התכנון לאוכלוסייה הפלסטינית בשטחי C, ‘במקום’ יחד עם נציגי הקהילה, עבדו בשנה האחרונה על התכנית הרעיונית ועקרונות התכנון לכפר, במקום בו הוא נמצא היום. תכנית זו שואפת להסדיר את ההתיישבות שקיימת בשטח מזה עשרות שנים, וכן לייצר אפשרויות לפיתוח עתידי עבור התושבים. ‘במקום’ הציגה תכנית מתאר לכפר, אשר הוגשה למנהל האזרחי בתקווה שתהווה בסיס תכנון לתושבי הכפר וכתחליף לפנוי הכפוי המתוכנן.

האירוע, אשר בו נכחו כ – 40 איש ובהם נציגים של האיחוד האירופי, ארה”ב, צרפת, שבדיה, שווייץ והאו”ם (OCHA, UNRWA, UNHABITAT). לצד פעילי זכויות אדם ישראליים ופלסטיניים, התקיים בכפר אבו נוואר עצמו, אשר מדרום להתנחלות מעלה אדומים. האירוע התקיים במבנה בית הספר של הכפר, מבנה אשר נתרם על-ידי האיחוד האירופי ונתון בעצמו תחת צו הריסה. ילדי הכפר קישטו את חצר בית הספר בציורים שהכינו לכבוד האירוע, ובהם הם ציירו את הכפר המתוכנן – כפי שהם רואים זאת.

הליך בניית התכנית כלל חודשים רבים של עבודה מאומצת וצמודה על כלל שכבות האוכלוסייה של הכפר – גברים, נערים, נשים ואף עם הילדים עצמם. עובדי השטח של ‘במקום’ הקפידו לשהות ולחוות את הכפר בכל עונות השנה ובכל שעות היממה. בדרך זו הצליחו המתכננים לבנות תכנית ועקרונות תכנון אשר יקיפו את צרכיה המשתנים – בהתאם לעונות השנה, של הקהילה, ולצורכיהם השונים של חבריה – יחידים ומשפחות. הושם דגש רב על שמירה מרבית על אורחות חייהם של הבדואים, על הצורך במרחב חקלאי גמיש ועל המתח בין השמירה הקפדנית על פרטיותה של כל משפחה ומשפחה לבין ההתנהלות כקהילה מגובשת.

ביום שני , 11 באפריל 2016, התקיים דיון בבג”צ בנוגע לעשרות צווי הריסה שהוצאו ביולי אשתקד על-ידי המנהל האזרחי עבור מבנים באבו נוואר.

לקריאת מסמך העקרונות לחץ כאן