English | العربية

המטה לתכנון אחראי זוכה ‘הגלובוס הירוק’ לשנת 2013

22 באפריל 2013

אות “הגלובוס הירוק”, האוסקר הסביבתי של ישראל, מוענק על ידי ארגוני הסביבה על מצוינות בפעילות למען הסביבה בתחומי הממשל, במגזר העסקי ובחברה האזרחית. טקס הענקת הגלובוס הירוק התקיים זו השנה העשירית בהובלת ארגון “חיים וסביבה” – ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל.

השנה, ב 22.4.2013, ניתן האות הראשי, ‘הגלובוס הירוק’, למטה לתכנון אחראי – קבוצה של כ-30 ארגונים חברתיים וסביבתיים הנאבקים יחד ברפורמה במערכת התכנון, בו שותפה גם ‘במקום’.
הרפורמה, שקידומה החל ב-2009, נבלמה במרץ 2012 בכנסת אחרי פעילות נמרצת של הארגונים הסביבתיים והחברתיים בשיתוף עם חברי כנסת מהסיעות השונות ותוך התגייסותם של פעילים סביבתיים וחברתיים רבים. בסופו של דבר הממשלה נאלצה להקפיא את הצעת החוק.

בנימוקים למתן הפרס נאמר כי הפרס ניתן למטה לתכנון אחראי על התהליך הייחודי, שהתבסס על שיתוף פעולה של ארגוני סביבה וחברה ושילוב של מהלכים בזירה המשפטית, תקשורתית, ציבורית ולוביסטית, שהביא להישגי ביניים משמעותיים של עיכוב הרפורמה ועצירת המתכונת המקורית שלה. יש לזכור, כי עדיין אין כאן הישג סופי, והרפורמה עוד לא נגנזה כליל. עם כינונה של הכנסת הנוכחית חודשו המהלכים לקדם את הרפורמה. הגרסה המסורבלת שלה בת 600 הסעיפים אומנם נדחתה, אבל גרסה מקוצרת יותר נוסחה במנהל התכנון של משרד הפנים. המטה לתכנון אחראי התריע לאחרונה מפני ניסיון להחביא גרסה של הרפורמה בתוך חוק ההסדרים ולייצר למעשה מחטף פוליטי.

המשמעויות של אימוץ הרפורמה הן מגוונות: צמצום שיתוף הציבור והאפשרות להגשת התנגדויות (אשר בלעדיהן ניצחונות סביבתיים היו נמנעים כגון: חוף פלמחים, ביטול התכנית לתחנה פחמית באשקלון, ביטול הבניה לפי תכנית ספדי); פתח לשחיתות בשל הסרת איזונים ובלמים שקיימים היום (פרשת הולילנד כדוגמא); התעלמות מהאפשרות לאישור דיור בר השגה; יצירת פערים חברתיים בין רשויות חזקות לחלשות; והטלת נטל כספי כבד שהרשויות החלשות לא יעמדו בו.

רשימת הארגונים החברים במטה: החברה להגנת הטבע ן אדם טבע ודין | אזרחים למען הסביבה בגליל | במקום | גרינפיס ישראל | האגודה לזכויות האזרח | האגודה לצדק חלוקתי | הקשת הדמוקרטית המזרחית | התנועה לאיכות השלטון | התנועה לחיים בכבוד | החטיבה לזכויות אדם במרכז האקדמי למשפט ועסקים ר”ג | חיים וסביבה | ידיד | ידידי כדור הארץ המזה”ת | ירושלים בת קיימא| ישראל בשביל אופניים | מגמה ירוקה | המועצה לשימור אתרים | מטה הגולשים ישראל | מכון דש”א | מרכז השל לקיימות | עמ”י |האגודה לצדק סביבתי בישראל | שקיפות בינ”ל-ישראל (שבי”ל) | שתי”ל | תחבורה היום ומחר.

למידע מלא על פעילות במקום נגד הרפורמה