English | العربية

הספר “מעבר להרי החושך” – תרומה ל’במקום’

לכבוד האביב המתרגש עלינו, רצינו להמליץ על רכישת ספרו החדש של אליעזר יערי: “מעבר להררי החושך”, כתרומה לבמקום.

מתוך מכתבו של אליעזר יערי, מחבר הספר, לעמותה:

“אני רוצה לשוב ולהודות על עזרתו של ארגון ‘במקום’ במידע ובתמונות להפקת הספר ‘מעבר להרי החושך’ שאותו פרסמתי לאחרונה. פרטים אלה השלימו את התמונה האנושית שהבאתי מהשטח, כולל ההשלכות של אי-התכנון המתמשך בירושלים”.

ספרו של אליעזר יערי, מנסה לשים זרקור על המקומות הנסתרים לכאורה מן העין, בתפר שבין ירושלים המזרחית וירושלים המערבית, על כל ההיבטים – המדיניים, הכלכליים, התכנוניים ובעיקר האנושיים.

מצורף דף רקע על הספר,
וכן קישור לכתבה של ניר חסון ב’הארץ’: “אליעזר יערי צעד לצור באהר וחזר עם סיפורה של ירושלים השנייה”

חלק מהכנסות הספר יתרמו על ידי המחבר לתמיכה בפעילות העמותה בירושלים המזרחית.

לשם כך, יש לרכוש את הספר ברכישה ישירה : באתר www.eliezeryaari.com או ישירות לאליעזר יערי eliezer@eliezeryaari.com .

נא לציין בהזמנה שהרכישה היא בהסדר ‘במקום’.