English | العربية

העתיד של שדה דב: מרחב עירוני חדשני ושוקק חיים

התפרסם ב’הארץ’ יולי 2019

התייחסות להתנגדות המשותפת שהגישו במקום ומרכז הגר להיעדר דיור בר השגה בתכנית שדה דב בכתבה בהארץ.