English | العربية

הקהילות הבדוויות ממזרח לירושלים

סקר תכנוני, 2014

הסקר עוסק בקהילות הבדוויות היושבות ממזרח לירושלים, ומתאר את המצב הנוכחי בהן מבחינה פיסית ותכנונית ואת החיים והקיום היומיומי של תושביהן. קהילות אלה נמצאות מזה שנים תחת איום מתמשך של עקירה וגירוש, במסגרת מאמץ מדינתי לריכוז של כל הקהילות הבדוויות שבאזור לישוב אחד בפאתיה המזרחיים של ירושלים רבתי, בסמוך לאל-עיזרייה. מבחינה מנהלית, האזור נכלל בשטחי C, כפי שנקבעו בהסכמי אוסלו, כך שתושבי הקהילות הבדוויות נתונים תחת ריבונותה של ישראל, ומדינת ישראל, באמצעות המנהל האזרחי, היא האחראית הבלעדית לתנאי החיים ולרווחתם של תושבי המקום ולמציאת פתרונות ראויים שיבטיחו את מימוש זכויותיהם. הדוח פורסם על ידי ‘במקום – מתכננים למען זכויות תכנון’ בשנת 2014.

הסקר כולל מבוא, הקדמה ופרק הסוקר את מאפייני ההתיישבות הבדווית ממזרח לירושלים פרק סיכום והמלצות.

מפורטות הקהילות: ואדי אבו הינדי; אל- מונטאר; אבו נוואר; ואדי ג’ימל; ג’בל אל-באבא ;ואדי אל עואג’; ואדי אבו צוואן; נח’ילה; ע’וואליה; אל-פוקארא ; ביר אלמסקוב; ואדי סניסל ; אבו אל-חילו ואום א-דיף; אל-מיהתויש; אבו פלאח; אל-קורשאן; אל-כססארה; אל-חת’רורה; קילט – כביש 1; ואדי קילט; זעאתרת אזעיים; ענאתא.

לסקר המלא לחצו כאן

באנר לאתר