English | العربية

הקואליציה לדיור בר־השגה: גם רפורמת הפרגולות לא תקל על מצוקת הדיור

כלכליסט, 25.7.2013

בעמותות למען דיור מוזל לא מתרשמים מהקריטריונים החדשים, וטוענים שהמדינה ממשיכה להשתמש בקרקעות המינהל לגריפת רווח ומתעלמת ממחויבותה לפתרון הבעיה. כעת בעמותות נערכים לקרב להכללת סעיף מחייב לדיור בר־השגה בחוק.

http://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3608472,00.html