English | العربية

הקרב על הבית – כנס בכנסת למאבק ברפורמה בתכנון ובניה

‘המטה לתכנון אחראי ‘ ו’השדולה סביבתית-החברתית בכנסת’

יום ד’, 10.3.10 14:30-16:30
הכנסת, אולם “ירושלים”

הזמנות לכנס 10 3 רפורמה בתכנון
בכנס הוצגה הרפורמה בתכנון ובנייה המקודמת בימים אלו ע”י הממשלה. המדובר בקידומו של חוק תכנון ובנייה חדש לחלוטין (הכולל 600 סעיפים), שיש בו כדי להשפיע על כל היבטי חיינו לדורות.
המטה לתכנון אחראי קורא לחקיקת רפורמה אחרת ששמה לנגד עיניה את טובת הציבור.