English | العربية

התחדשות עירונית בישראל – לא מה שחשבתם!

מקומם של תושבים וצעירים בישראל בתהליכי תכנון והתחדשות עירונית. כנס בהובלת ארגון ‘שגרירי רוטשילד’, המכללה האקדמית תל אביב – יפו, המרכז הבינתחומי בהרצליה ועמותת ‘במקום- מתכננים למען זכויות תכנון’

המכללה האקדמית תל אביב-יפו, בניין ווסטון- 12.6.2013

בתוכנית:

9:00-9:20 הגעה וכיבוד קל
9:20-10:15 מושב פתיחה

ברכות ודברי פתיחה

 • גב’ דנה פאר, מנהלת מחוז מרכז ארגון שגרירי רוטשילד
 • פרופ’ נחמיה פרידלנד , נשיא המכללה האקדמית תל -אביב -יפו
 • פרופ’ ארזה צ’רצ’מן , בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל, כיל ובזן, המרכז הבינתחומי הרצליה- התחדשות עירונית, מהי?
 • מר אורי רשטיק , יו”ר התאחדות הסטודנטים בישראל – סטודנטים ככוח המשפיע על מדיניות

10:30-12:00 מושבים מקבילים

השלכות התחדשות עירונית על התושבים המקומיים, יפו כמקרה בוחן

 • יו”ר – מר עמיר סגרון, המכללה האקדמית תל -אביב – יפו
 • פרופ’ נטע זיו, אוניברסיטת תל -אביב – השפעות ההתחדשות העירונית על תושבי יפו
 • גב’ הנא עמורי, צדאקה -רעות – התחדשות עירונית מנקודת מבט יפואית
 • גב’ אורנה גבעון – תושבת יפו, אדריכלית ומנהלת בית קפה חברתי ביפו – שמים את התושב במרכז

השפעת מגמות התחדשות עירונית על קבוצות וקהילות מקומיות

 • יו”ר – ד”ר נורית השמשוני -יפה, המכללה האקדמית תל – אביב – יפו
 • גב’ רות סופר, יועצת ראש עיריית תל -אביב – יפו לקידום מעמד האשה ומנהלת תחום משאבי קהילה – השפעת התושבים על העירייה – התחדשות עירונית בגינות קהילתיות
 • אדר’ נאווה קיינר -פרסוב – משמעות הבית בתהליכי מעבר, שינוי והמשכיות במגורים בהליך של פינוי ובינוי
 • אדר’ יעל פדן רכזת עירוניות וצדק חברתי , עמותת במקום – התחדשות עירונית בראייה חברתית

12:00-12:30- ארוחת צהריים

12:30-14:00- מושב משותף

מקומו של התושב בתהליכי פינוי בינוי בישראל

הצגת ממצאי תל”ם (תהליך למידה משותף) ארגון שגרירי רוטשילד

 • יו”ר – גב’ שני כברה גרבק, ארגון שגרירי רוטשילד
 • מר לירון חרבי -גנוסר, ארגון שגרירי רוטשילד הצגת ממצאי התל”ם ותובנותיו
 • מר אליהו לוי, מנכ”ל החברה להתחדשות עירונית רמת אליהו
 • גב’ סופיה אלדור, מנהלת אגף בכיר לתכנון ובינוי ערים במשרד השיכון לשעבר
 • גב’ מיטל להבי, חברת מועצת עיריית תל – אביב מטעם מרצ
 • עו”ד זיו כספי, עו”ד חברת גינדי – כספי

14:30- 16:00 – מעגלי שיח

התחדשות עירונית ודיור בר השגה בהנחיית הסטודנטים

לרישום ופרטים נוספים
לירון hitkhadshut@gmail.com