English | العربية

התחדשות עירונית ברמת אליהו, ראשון לציון

הפרויקט ברמת אליהו הוא פרויקט בניה והריסה רחב היקף אשר בסופו, בעוד כעשרים שנה, השכונה צפויה להיות שונה לגמרי: אוכלוסיית השכונה תוכפל כמעט ובמקום 4,300 יח”ד הקיימות היום יהיו בה כ-7,200 דירות, רוב השיכונים הישנים יהרסו ובמקומם ייבנו בניינים חדשים ומגדלים (פינוי-בינוי), מבני ציבור חדשים ייבנו, הכבישים יחודשו ויורחבו, הגינות יפותחו, חנויות חדשות ייפתחו, תושבים רבים יעזבו וחדשים יבואו להתגורר בה. כמחצית מתושבי השיכונים, יקבלו דירה חדשה מחוץ לשכונה, באחת מהשכונות החדשות.

חידוש רמת אליהו תלוי בהקמתן של ארבע שכונות חדשות בראשון לציון – נחלת יהודה מערב, נחלת יהודה עילית, צריפין ומתחם האלף. הדירות החדשות הראשונות שייבנו עבור תושבי רמת אליהו יהיו בשכונות הנוספות ולא ברמת אליהו עצמה. רק אחרי שיגמרו לבנות את הבניינים הראשונים בשכונות החדשות, יעזבו חלק מתושבי רמת אליהו (אלה שייבחרו לגור באחת מהשכונות החדשות) ולא יחזרו אליה. כשתושבי השיכונים הישנים יעזבו לשכונה החדשה, יהרסו המבנים. בקרקע שתתפנה עם הריסת הבניינים, ייבנו בניינים חדשים, גבוהים יותר ממה שיש היום בשכונה. אל הבניינים החדשים ייכנסו דיירים חדשים אשר חלקם הם תושבי רמת אליהו היום (אלה שבחרו להישאר בשכונה) וחלקם תושבים חדשים שיגיעו מכל רחבי הארץ.

פרויקט בינוי-פינוי-בינוי הוא יוזמה של עיריית ראשון-לציון והוא מנוהל ומקודם על-ידי מינהלת פינוי-בינוי רמת אליהו. המינהלת שותפה לעריכת התכנית לשכונה, מלווה את התכנון בשכונות המשלימות, ומסייעת לתושבים בבחירת השכונה בה ייבחרו לגור בעתיד.

במסגרת הקואליציה לצדק חברתי בהתחדשות עירונית נערכו פגישות רבות עם מינהלת פינוי-בינוי רמת אליהו, עם בעלי תפקידים שונים במשרד השיכון וברשות להתחדשות עירונית. הכל במטרה לשכלל את הפעולה הממסדית כך שפחות תושבים ייפגעו מתהליכי ההתחדשות העירונית.

את חוות הדעת של הקואליציה בנוגע לפרויקט ההתחדשות המקודם ניתן לקרוא כאן

מיפוי חברתי ברחוב נורוק לקריאה כאן