English | العربية

כנס התחדשות עירונית – למי ולמה?

היבטים חברתיים בתכנון

 כנס בשיתוף התכנית לתואר שני בעיצוב אורבני בבצלאל

בית הנסן, 10.12.2014

15:30-19:00

התחדשות עירונית היא יוזמה ברוכה שיתרונותיה רבים. היא יכולה להיעשות בדרכים שונות וביניהן הגדלת דירות קיימות, עיבוי בינוי קיים, שיקום פיזי של מתחמים ופינוי-בינוי. בישראל מתמקדות רשויות התכנון כיום במטרה של ציפוף המרחב העירוני הקיים ותוספת יחידות דיור, ובשל כך נתפס כיום מסלול פינוי-בינוי ככלי המרכזי להתחדשות עירונית. מסלול פינוי-בינוי עשוי לעתים לספק פתרונות איכותיים, אך הוא כרוך גם בבעיות חברתיות רבות. הכנס יעסוק באפשרויות שונות לבצע התחדשות עירונית בראייה חברתית, באופן שהתושבים הקיימים יוכלו ליהנות מיתרונותיה, כמו גם תושבים חדשים מכל שכבות האוכלוסייה.

להרשמה לכנס אנא מלאו את הטופס

לתקציר הכנס

סדר היום: 

15:30 התכנסות

16:00 הרצאת אורח:

Prof. Dr. Philipp Misselwitz, Chair of Habitat Unit at the Institute of Architecture of the Technische Universität Berlin: Coproducing the Urban: New Approaches towards Building Resilient Cities

17:00-17:15  הפסקה

17:15  השקת דו”ח: “התחדשות עירונית – היבטים חברתיים בתכנון”

תציג את הדו”ח אדריכלית ד”ר יעל פדן מעמותת ‘במקום – מתכננים למען זכויות תכנון’

17:40 פאנל מגיבים לדו”ח בהשתתפות:

  • פרופ’ פנינה מוצפי-הלר מאוניברסיטת בן גוריון
  • מר מייק לייטר, תושב שכונת עיר גנים
  • גב’ שולמית גרטל, מנהלת תחום היבטים חברתיים בתכנון ובניה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים

תגובות הקהל.

18:30-18:45 הפסקה

18:45 הצגת פרויקטים בהתחדשות עירונית חברתית:

  • “הזכות לדיור”: פרויקטים במסגרת התכנית ללימודי תואר שני בעיצוב אורבני בבצלאל
  • פרויקטים במסגרת המרכז המשותף לצוות התחדשות עירונית של מנהל קהילתי יובלים ולמחלקה לארכיטקטורה בבצלאל

save the date