English | العربية

התנגדות להתנחלות חדשה בירושלים – גבעת שקד

ב30 בנובמבר 2023 הגישה עמותת במקום, יחד עם עמותת עיר עמים, התנגדות לתכנית הקרויה “גבעת שקד” – תכנית להתנחלות חדשה על אדמות בית ספאפא.

התכנית ממוקמת בשכונת אדהרה של בית ספאפא, בצמוד לקו הירוק (הפוליטי, וגם של הרכבת הקלה), וכוללת כ-700 יחידות דיור. היא מכונה שכונה חדשה (700 יחד על 20 דונם – צפיפות מטרופת) למרות שהיא צמודה לבתי בית ספאפא, והבינוי המוצע הוא שילוב של בנייה מרקמית של 6 קומות עם ארבעה מגדלים מבצבצים של 24 קומות כי מהנדסי העיר החליטו שלאורך הרכבת הקלה חייבים לעלות לגובה בכל מחיר.

ההתנגודת כוללת שני חלקים –

  1. חלק משפטי – טענות כנגד האפוטרופוס הכללי (אפוכל) שמגיש את התכנית באופן תקדימי ולא חוקי לשטתנו.  ממש ניצול לרעה של סעיף קטן בחוק סדרי משפט ומינהל.
  2. חלק תכנוני – התכנית לא מיועדת ולא מתאימה לתושבי בית ספאפא בפרט ולתושבי ירושלים המזרחית בכלל ולא רק בגלל שהיא כוללת בתי כנסת שאפשר להמירם למבני דת על הנייר אבל זה לא יחביא את הכוונות.

דרשנו מהוועדה לא להמשיך בקידום התכנית עד לבירור מעמדו של האפוכל בתכנית ועד לעריכת סקר צרכים מעודכן לבית ספאפא כבסיס לכל תכנון בשטחה. הצענו גם הצעות פרקטיות חליפיות לשיפור התכנית.

הדיו טרם יבשה וכבר נקבע דיון בהתנגדויות ל 19.12.2023.

לקריאה כתבה על התנגדות במקום ועיר עמים בעניין “גבעת השקד” לחץ כאן