English | العربية

ואדי אל-נעם

ואדי אלנעם הוא יישוב בדואי לא מוכר הגדול ביותר בנגב ומתגוררים בו כ-10,000 תושבות ותושבים, אזרחי מדינת ישראל. בשנות ה-50 העבירה המדינה בהוראת המשטר הצבאי, את תושבי ואדי אלנעם מאדמותיהם ההיסטוריות לשטח בו נמצא היישוב היום. מאז ועד היום חיים התושבים בתנאים פיזיים ירודים מאד, ללא תשתיות מסודרות של מים, חשמל, ביוב, וללא שירותים בסיסיים של חינוך, רווחה ותברואה.  

משנת 1987 מנהלות רשויות המדינה משא ומתן עם תושבי ואדי אלנעם במטרה להקים יישוב כפרי-חקלאי התואם את אורח חייהם ותרבותם. בשנת 2016 זכה היישוב להכרה, אך למרות זאת, המדינה מבקשת לכפות על התושבים פתרון התיישבותי אליו הם מתנגדים. מוקד המחלוקת הוא שאלת גבולות הישוב ומיקומו המדויק, המושפעים באופן ישיר מרדיוס המגבלות הסביבתיות מאזור התעשייה נאות חובב הסמוך. רדיוס שנקבע (בתמ”מ 23/14/4) במרחק של 5 ק”מ מצומת נאות חובב 

תושבי ואדי אל נעם מעוניינים בהסדרה תכנונית של יישובם. הם מבקשים להקים יישוב כפרי-חקלאי עצמאי המתאים לצרכיהם, מסורתם ואורח חייהם, עמותת במקום מלווה את התושבים במאבק זה מראשיתו. 

התפתחויות אחרונות 

ב-31.11.2020 הגשנו יחד עם האגודה לזכויות האזרח ובשם נציגי ועד היישוב, התנגדות לתכנית מתאר מקומית ליישוב ואדי אלנעם (מס’ תכנית 699-0669481) בה טענו כי התכנון מתעלם מרצונות התושבים ביחס לאופי היישוב וגבולותיו. המיקום המוצע ליישוב הוא בצמידות לעיירה שגב שלום וכלממשו כ-70% מהתושבים יאלצו לעזוב את בתיהם ולעבור למיקום החדש. עוד טענו כי מאז שנת 2004 לא נערכה בדיקה מקצועית ומעמיקה לבחינת ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות של אזור התעשיה, ולפיכך ההחלטה לאשר את התכנית לא מתבססת על תשתית עובדתית ראויה. הדגשנו את חשיבות קביעת גבולות היישוב תחילה ותכנונו באופן המוסכם על התושבים, כך שיהיה גם ישים. 

ההתנגדות נדחתה והתכנית אושרה. גם הבקשה להגיש ערר למועצה הארצית נדחתה. נאלצנו לעתור בשם 32 מתושבי ואדי אלנעם לבית משפט לעניינים מנהליים בבאר שבע כדי לקבל רשות ערר.   בסופו של דבר ביולי 2022 קיבל בית המשפט את העתירה ואפשר לנו להגיש ערר למועצה הארצית. 

במהלך הדיונים מתח בית המשפט ביקורת קשה על התנהלות המדינה, ועל האופן שבו הרשויות קבעו את רדיוס מגבלות הבניה מנאות חובב ללא הסתמכות על בסיס נתונים עדכני ומקצועי.

בעקבות זאת, ב-29.8.2022 הגשנו ערר למועצה הארצית לתכנון ובניה על תכנית המתאר לואדי אלנעם שבו ביקשנו להקפיא את אישורה כל עוד סוגיית רדיוס מגבלות הבניה לא פתורה. הוועדה קיבלה את הטענה שיש להשלים בהקדם את הבדיקות שיקבעו סופית מה הוא הרדיוס, אך דחתה את הערר, ואישרה את תכנית המתאר לואדי אלנעם בגבולותיה הנוכחיים. 

מהלכים קודמים 

ב-2015, עמותת במקום והאגודה לזכויות האזרח, בשיתוף פעולה מלא עם ועד תושבי ואדי אלנעם , הגישה מסמך חלופות למיקומו ואופיו של הכפר. לקריאה כאן.

תכנית המתאר המקודמת בימים אלו על ידי הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים המיועדת לתושבי ואדי אלנעם אינה מקובלת על ידי התושבים. לא מבחינת המיקום, ולא מבחינת אופי היישוב שיוקם. משמעותה העברת כלל האוכלוסייה ליישוב חדש בעל אופי בנייה סמי עירוני ופרברי ולא כפרי, שאינו משקף כלל ועיקר את אורחות חיי הקהילה בוואדי אל נעם. כיום נמצאות בהליכי תכנון שלוש תכניות לוואדי אל נעם: תכנית המתאר המקומית ליישוב, תכנית למתחם מוסדות חינוך, ותיקון לתכנית המתאר המחוזית (4/14/23/2/1) הנדרש כחלק מקידום שתי תכניות אלה.

ב-29/7/19 החליטה הוועדה המחוזית כי תנאי לאישור תכנית בתי הספר יהיה אישור תכנית המתאר ליישוב. ידוע לכולם הצורך הדחוף בהסדרה והקמת מבני חינוך עבור קהילת ואדי אלנעם , ולכן מסכימים התושבים על מיקום התכנית, אך מתנגדים לגבולות שהוצעו במסגרת תכנית המתאר ליישוב.

סלע המחלוקת ביחס לגבולות היישוב הוא סוגיית המגבלות הסביבתיות מנאות חובב (מגבלות אלו צומצמו במהלך השנים). גבולות אלו מעוררים התנגדות בין היתר בשל הצורך בהעתקת כל התושבים ממקום מושבם הנוכחי, קרבתו לשגב שלום, תכנונו על שטח שבחלקו מיושב על ידי תושבים מהכפר הלא מוכר סוואווין ומאפייניו שיקשו על ניהול אורח חיים חקלאי. למרות זאת, המשיכה הרשות לקדם את תכנית המתאר, כאשר ידוע לכל כי תכנית ליישוב חדש המקודמת ללא הסכמות לא תוכל להצליח.

התושבים, המודעים למגבלות הסביבתיות ולשאר האילוצים בשטח, השלימו עם כך שחלק מבני הקהילה ייאלצו להעתיק את מקום מגוריהם. אולם יהיה זה חוסר סבירות קיצוני לדרוש את העתקת כל התושבים ממקומם, כפי שיידרש אם תאושר תכנית המתאר, ולכן יש לבחון היטב ובקפדנות את נושא מגבלות הבניה מנאות חובב.

אנו והאגודה לזכויות האזרח, המלווים את וועד היישוב מזה שנים רבות פנינו במכתב לוועדה המחוזית ולמועצה הארצית וביקשנו לקיים דיון עקרוני בנושא התניית אישור התכנית לבתי הספר, והן בנושא בחינת תחום המגבלות הסביבתיות מנאות חובב. לדעתנו זוהי הזדמנות של ממש לקדם בהקדם האפשרי את הקמת מוסדות החינוך בדרך של הסכמה, ואילו סוגיית גבולות היישוב תבוא על פתרונה רק לאחר דיון מעמיק בתחום מגבלות הבניה מרמת חובב.

בדיון שהתקיים ב-4/11/19 בוועדה לשטחים פתוחים (ולקחש”פ) הוחלט לאשר את התכנית לבתי הספר ולפעול לקידומה המהיר, ולכן אין מקום להתנות את אישורה באישור התכנית הכוללת לואדי אלנעם .