English | العربية

ואדי אל נעם

הכפר ואדי אל נעם, שנמצא בתחומי המועצה האזורית רמת חובב, נוצר בשנות החמישים כאשר תושבים בדווים מהנגב הועברו אליו בהוראת הממשל הצבאי. מאז ועד היום נחשב היישוב ל’זמני’ והוא אינו מחובר לתשתיות המים, החשמל, הביוב, הטלפון או לרשת הכבישים, ותושביו סובלים ממחסור חמור בשירותי חינוך, רווחה ותברואה. כיום מתגוררים בוואדי אל נעם למעלה מ-11,000 תושבים.

בעשורים האחרונים הוקמו ליד הכפר כמה מהאתרים המסוכנים ביותר לבריאות ולסביבה הקיימים בישראל: אזור התעשייה רמת חובב, המהווה סכנה ממשית של מפגעי חומרים מסוכנים, מייצר מטרדי ריח קשים וזיהום חמור של אוויר, קרקע ומים, נמצא רק כמה מאות מטרים מהכפר. בכפר עשרות קווי חשמל במתח גבוה, וממזרח לו אזור התעשייה הצבאית רמת בקע, המשמש, בין היתר, לניסויים בכל סוגי הנשק.

מזה שלושים שנה מנהלות רשויות המדינה משא ומתן עם תושבי ואדי אל נעם על מיקום חלופי לכפר. בשנת 2016 זכה היישוב להכרה, אך למרות זאת, רוב הזמן  מבקשת המדינה לכפות על התושבים  פתרון אליו הם מתנגדים – העברתם הכפויה לאזור המצוי בסמיכות לעיירה שגב שלום.

תושבי ואדי אל נעם מעוניינים בהסדרה תכנונית של יישובם. הם מבקשים להקים יישוב כפרי-חקלאי עצמאי המתאים לצרכיהם, מסורתם ואורח חייהם, עמותת במקום מלווה את התושבים במאבק זה מראשיתו.

ב-2015, עמותת במקום והאגודה לזכויות האזרח, בשיתוף פעולה מלא עם ועד תושבי ואדי אל נעם, הגישה מסמך חלופות למיקומו ואופיו של הכפר. לקריאה כאן.

התפתחויות אחרונות

תכנית המתאר המקודמת בימים אלו על ידי הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים המיועדת לתושבי וואדי אל נעם אינה מקובלת על ידי התושבים. לא מבחינת המיקום, ולא מבחינת אופי היישוב שיוקם. משמעותה העברת כלל האוכלוסייה ליישוב חדש בעל אופי בנייה סמי עירוני ופרברי ולא כפרי, שאינו משקף כלל ועיקר את אורחות חיי הקהילה בוואדי אל נעם. כיום נמצאות בהליכי תכנון שלוש תכניות לוואדי אל נעם: תכנית המתאר המקומית ליישוב, תכנית למתחם מוסדות חינוך, ותיקון לתכנית המתאר המחוזית (4/14/23/2/1) הנדרש כחלק מקידום שתי תכניות אלה.

ב-29/7/19 החליטה הוועדה המחוזית כי תנאי לאישור תכנית בתי הספר יהיה אישור תכנית המתאר ליישוב. ידוע לכולם הצורך הדחוף בהסדרה והקמת מבני חינוך עבור קהילת וואדי אל נעם, ולכן מסכימים התושבים על מיקום התכנית, אך מתנגדים לגבולות שהוצעו במסגרת תכנית המתאר ליישוב.

סלע המחלוקת ביחס לגבולות היישוב הוא סוגיית המגבלות הסביבתיות מנאות חובב (מגבלות אלו צומצמו במהלך השנים). גבולות אלו מעוררים התנגדות בין היתר בשל הצורך בהעתקת כל התושבים ממקום מושבם הנוכחי, קרבתו לשגב שלום, תכנונו על שטח שבחלקו מיושב על ידי תושבים מהכפר הלא מוכר סוואווין ומאפייניו שיקשו על ניהול אורח חיים חקלאי. למרות זאת, המשיכה הרשות לקדם את תכנית המתאר, כאשר ידוע לכל כי תכנית ליישוב חדש המקודמת ללא הסכמות לא תוכל להצליח.

התושבים, המודעים למגבלות הסביבתיות ולשאר האילוצים בשטח, השלימו עם כך שחלק מבני הקהילה ייאלצו להעתיק את מקום מגוריהם. אולם יהיה זה חוסר סבירות קיצוני לדרוש את העתקת כל התושבים ממקומם, כפי שיידרש אם תאושר תכנית המתאר, ולכן יש לבחון היטב ובקפדנות את נושא מגבלות הבניה מנאות חובב.

אנו והאגודה לזכויות האזרח, המלווים את וועד היישוב מזה שנים רבות פנינו במכתב לוועדה המחוזית ולמועצה הארצית וביקשנו לקיים דיון עקרוני בנושא התניית אישור התכנית לבתי הספר, והן בנושא בחינת תחום המגבלות הסביבתיות מנאות חובב. לדעתנו זוהי הזדמנות של ממש לקדם בהקדם האפשרי את הקמת מוסדות החינוך בדרך של הסכמה, ואילו סוגיית גבולות היישוב תבוא על פתרונה רק לאחר דיון מעמיק בתחום מגבלות הבניה מרמת חובב.

בדיון שהתקיים ב-4/11/19 בוועדה לשטחים פתוחים (ולקחש”פ) הוחלט לאשר את התכנית לבתי הספר ולפעול לקידומה המהיר, ולכן אין מקום להתנות את אישורה באישור התכנית הכוללת לוואדי אל נעם.