English | العربية

ואדי עבדאללה – שכונה בלב אש-שייאח

פברואר 2020

שכונת ואדי עבדאללה ממוקמת על גבולה המזרחי של ירושלים ביובל משני של נחל קדרון. השכונה מוכרת גם כחלק מראס אל-עאמוד או אש-שייאח. רקע על השכונה ניתן לקרוא כאן

שכונת ואדי עבדאללה, כמו השכונות הצמודות אליה, סובלת מהזנחה הן ברמת התכנון והן ברמת התשתיות וחסרים בה מבני ציבור, גינות משחק, דרכים סלולות, מתקני אשפה ועוד’. בנוסף, אפשרויות הבנייה למגורים, התואמות את חוק התכנון והבנייה, מצומצמות בה במיוחד. תושבים רבים שבנו את בתיהם בלית ברירה ללא היתרים, נאלצים להתמודד עם צווי הריסה, קנסות, משפטים וניסיונות תכנון מתסכלים. אך הבנייה ללא היתרים קשורה באופן ישיר למצב התכנון ולכך שלמעלה מ-40% משטח השכונה מיועד לבית קברות (כ-70 דונם מתוך 170) בעוד שפחות מ-30% מהשכונה מיועד לבנייה למגורים, באחוזי בנייה נמוכים. על הסוגיות והבעיות המרחביות המטרידות את תושבי השכונה ניתן לקרוא כאן.

בנייה בהיתר בשכונה תלויה באישורן של תכניות סטטוטוריות חדשות ומעודכנות שיבטלו את ייעוד הקרקע לבית קברות, יגדילו את שטחי הבנייה למגורים ויוסיפו זכויות בנייה. האחריות על התכנון היא בידי עיריית ירושלים שפועלת מעט מידי ובקצב איטי מידי. רק מעטים מהתושבים שלקחו על עצמם את משימת התכנון הצליחו לעבור את מרוץ המכשולים ולהגיע לקו הסיום, הרוב הותשו בדרך או שתכניתם הגיעה למבוי סתום.

בתקופה האחרונה, לאור שינויים במדיניות העירייה לגבי אפשרויות הבנייה בשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית, בוחנים התושבים פעם נוספת את האפשרות לקדם תכניות מתאר מפורטות למספר מתחמים בתוך השכונה.

מפות ומיפויים:

מפה מס 1 מיקום השכונה

מפה מס 2 בית קברות

מפה מס 3 מפה טופוגרפית

מפה מס 4 מפת יעודי קרקע

מפה מס 5 מפת דרכים

למידע נוסף: אש-שייאחכרטיס שכונה