English | العربية

ואדי קדום – כרטיס שכונה

יוני 2014

רקע על השכונה

שכונת ואדי קדום, יושבת על מדרונות תלולים משני צידי יובל של ואדי אנ-נאר (נחל הקדרון), הגולש מהר הזיתים דרומה, וגם באפיק עצמו. שם השכונה לקוח משמו של האפיק. השכונה משתרעת מדרך יריחו בצפון ועד לאפיק המרכזי של ואדי אנ-נאר בדרום; ממכשול ההפרדה וגבולה המוניציפאלי של ירושלים במזרח ועד דרך בית לחם הישנה במערב. גבולה המערבי של השכונה נקבע כאן באופן טכני מאחר שבפועל השכונה מהווה חלק מרצף בינוי הנמשך ממנה מערבה, דרך איזור ראס אל-עאמוד ועד למרכז סילוואן.

שכונת ואדי קדום התפתחה, באופן ספונטאני וללא בסיס תכנוני. עד שנות ה- 70 של המאה הקודמת, בשטח השכונה היו מספר מבנים בודדים. בעשורים לאחר מכן, הלכו והתווספו בקצב איטי בתי מגורים, אך הבינוי נותר דליל. תנופת הבנייה המשמעותית החלה בשנות ה- 90 עת החלה להתווסף לשכונה אוכלוסייה.

בצפון השכונה, על המדרונות התלולים היורדים אל הוואדי ועל הגבעה המתנשאת מעליו, מצוי רוב השטח המבונה אשר בחלקו בנוי בצפיפות גבוהה למדי. בית נושק לבית, ללא מרווח מספיק בניהם. השכונה מוזנחת במיוחד, ללא כביש פנימי, ללא מבני ציבור וללא שירותי ניקיון.

עיריית ירושלים ערכה עבור השכונה תוכנית (הכוללת גם את איזור ראס אל-עאמוד) ובמסגרתה מוצע לשכונה אופי כפרי, אשר אינו עולה בקנה אחד עם מגמות הפיתוח הצומחות מהשטח. בשכונה מורגשת מצוקת דיור קשה וכתוצאה מכך נבנו בה בתים בחריגה מהוראות התוכנית. בנוסף, בלב השכונה מתוכנן לעבור כביש עירוני ראשי (כביש הטבעת המזרחי) שמימושו מאיים לשבש את חיי התושבים.

נתונים אל דרך יריחו

בדרך יריחו מוצאים תושבי ואדי קדום שירותים חיוניים הנעדרים לחלוטין משכונתם- מספר מרפאות, סניפים של קופות חולים, חנויות ותחבורה ציבורית. לכן, הקשר עם דרך יריחו נחוץ והעדרו פוגע קשות במרקם החיים בשכונה. בעבר הייתה דרך שחיברה את השכונה שבוואדי אל דרך יריחו. למרות שהדרך הייתה תלולה וצרה היא היטיבה לשמש את התושבים, שלא מצאו חלופה אחרת לשירותים החיוניים הנמצאים שם. במסגרת התוכנית שהוכנה לשכונה, תוכנן מערך דרכים שלם אשר מעולם לא בוצע ובמסגרתו בוטלה הדרך החיונית. למרות זאת המשיכה הדרך לשמש את התושבים עד שנחסמה במסגרת אירועי אינתיפאדת אל-אקסא. כעבור מספר שנים, ללא התייעצות עם התושבים, בנתה עיריית ירושלים מהלך מדרגות על מחצית מרוחב הדרך החסומה. אומנם, מהלך המדרגות עדיף על פני כביש חסום, אך הוא ארוך, תלול וקשה לטיפוס. חולים, זקנים ונשים עם ילדים מתקשים לעלות בו. התושבים פועלים מול העירייה בניסיון להשיב את החיבור החיוני ולהנגיש את צפון השכונה אל שאר חלקי העיר- עד כה ללא תוצאות.

במקום אחר, בתת שכונה המכונה ‘ירידת מיסק’, היושבת על מדרון תלול אף יותר, מתקיים החיבור אל דרך יריחו באמצעות כביש צר שנסלל, על-ידי התושבים, על גבי מהלך מדרגות. המשמעות היא כי הכביש סלול בתלילות שאיננה מתקבלת על הדעת והעלייה בו קשה מנשוא. בכדי להקל על הולכי הרגל, התקינו התושבים מאחזי יד על קירות הבתים שלאורך המעבר. הנסיעה בירידה מסוכנת והעלייה כמעט בלתי אפשרית. תושבים שאין ברשותם רכב 4X4 הורסים את צמיגי המכוניות בניסיונם לנוע בעלייה. בסמוך לירידה מתוכנן, במסגרת התוכנית השכונתית, כביש אחר, ארוך יותר, שאמור היה לאפשר את החיבור הנחוץ, אך הוא מעולם לא נסלל. לאחר מאבק משפטי של נציגי השכונה, התחייבה עיריית ירושלים לבצע את קטע הדרך הרלוונטי עד סוף 2011. נכון לאמצע 2013 ההתחייבות לא בוצעה.

מידע נוסף: