English | العربية

חסמים תכנוניים בגדה המערבית

מדיניות התכנון הישראלית בכפרים הפלסטיניים בשטח C

ערב עיון לרגל פרסום דוח ‘במקום’, “התחום האסור”, בנושא מדיניות התכנון הישראלית בכפרים הפלסטיניים בשטח C, התקיים במכון ון ליר בירושלים ב-28.10.08. בערב העיון הוצגו המצב התכנוני בשטח C והמדיניות שגרמה להתהוותו, וממשיכה לגרום מדי יום לפגיעה חמורה בזכויות התכנון של התושבים הפלסטינים; נדונו ההשלכות על חייהם של התושבים הפלסטינים, על סיכוייהם לפתח כלכלה ומקורות פרנסה, והכורח לבנות לעצמם קורת גג ללא היתר, תוך פחד תמידי מפני הריסה; ונבחנה האפשרות לקדם שינוי במדיניות, הבולמת את פיתוח האזור ותושביו.

בתכנית:

מכון ון ליר, ז’בוטינסקי 43, ירושלים
תרגום סימולטני ערבית/אנגלית/עברית

פרופ’ ירון אזרחי, האוניברסיטה העברית
מחדל תכנוני בשטחים כמדיניות

אדריכל אלון כהן-ליפשיץ, ‘במקום’
המצב התכנוני של הכפרים הפלסטיניים בשטח C: ממצאי הדוח

ג’ון נאסר, כלכלן בכיר, הבנק העולמי
היבטים כלכליים

בסאם קרג’ה, עו”ד, מרכז ירושלים לזכויות אדם
המלכוד הבירוקרטי בסבך המשפטי: עדות מהשטח

נטע עמר-שיף, עו”ד, שומרי משפט –
רבנים למען זכויות האדם
מדיניות התכנון בראי המשפט המקומי והבינלאומי

מתדיין: ד”ר מירון בנבנישתי, חוקר
האם ניתן לקדם שינוי

מנחה הערב: אדריכל שמואל גרואג, ‘במקום’

דיון בהשתתפות הקהל
הכניסה חופשית, מספר המקומות מוגבל

הזמנה ותוכניית הכנס