English | العربية

יום עיון : מתווים לאדריכלות אזרחית

כנס המחלקה לאדריכלות בצלאל בשיתוף עם עמותת במקום.

כנס בצלאל 1.12.11

יום ה’, ה 1 בדצמבר 2011

המחלקה לאדריכלות בצלאל

שמואל הנגיד 1 ירושלים