English | العربية

יער יתיר על אדמות הכפר עתיר

התנגדות

21 בדצמבר 2011

מרכז עדאלה ו’במקום’ הגישו לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה – מחוז דרום, התנגדות לתוכנית “יער יתיר” בשמם של עשרות תושבי הכפר הבלתי מוכר עתיר. התוכנית מבקשת לפנות את תושבי הכפר, להרוס את בתיהם ולנטוע יער על חורבות הכפר. המתנגדים דרשו מהוועדה שלא לאשר את התוכנית במתכונת שבה הופקדה ולהורות ליזמים לערוך אותה מחדש, מתוך התייחסות לקיומם של תושבים ערבים-בדווים בכפר עתיר וכיבוד זכויותיהם החוקתיות.

בעתיר, כפר בלתי מוכר, מתגוררים כ-500 תושבים. כל התושבים בני השבט אבו אלקיעאן והם גרים במתחם זה 55 שנים. עד לשנת 1948, ובמשך עשרות שנים, התגוררו בני שבט אבו אלקיעאן באזור ואדי זובאלה (כיום אדמות המוקצות לקיבוץ שובל). בשנת 1948 התבקשו בני השבט על ידי הממונים בממשל הצבאי לעזוב את אדמותיהם ולעבור לאזור ח’רבת אלהוזייל. בשנת 1956, משביקשו בני השבט לחזור לאדמותיהם, אסר עליהם הצבא לעשות כן. במקום זאת דרש מהם הממשל הצבאי לעבור באופן סופי וקבוע לאזור יער יתיר של היום.

התנגדות יער יתיר על אדמות עתיר