English | العربية

כביש 6 דרום

עתירה

מאי 2010

‘במקום’ הגישה, יחד עם האגודה לזכויות האזרח, המועצה לכפרים הבלתי-מוכרים בנגב ונציגי הכפרים הבדווים ח’שם זנה וביר אלחמאם, עתירה לבג”צ בדרישה לבטל את התכנית להארכת כביש 6 דרומה, בקטע שבין מחלף להבים למחלף הנגב.

בעתירה נטען כי התכנית להארכת הכביש מתעלמת מהאוכלוסייה המתגוררת בשטח שבו הוא צפוי להיסלל, ומנוגדת להמלצות דו”ח גולדברג. לפי הערכה, כ-3,500 -2,500 תושבים ואזרחים בדווים ייאלצו להתפנות מבתיהם ומאדמותיהם כתוצאה מסלילת הכביש, וייוותרו ללא קורת גג וללא פתרונות התיישבות נאותים ומוסכמים. העתירה מתבססת על חוו”ד מקצועית משותפת של ‘במקום’ והמועצה לכפרים הבלתי-מוכרים.

עתירה כביש 6