English | العربية

כנס השקת תכנית האב להכרה בכפרים הבדווים הלא מוכרים בנגב

הכנס התקיים  ביום חמישי 17.11.2011 במלון לאונרדו בבאר שבע,  בהובלת המועצה לכפרים הלא מוכרים ובשיתוף במקום, עמותת סיג’רה ומרכז מוסאוא.

מושב ראשון: מתכנון ממשלתי-פוליטי לתכנון מקצועי-קהילתי

  • “יש פתרון תכנוני” – הצגת תכנית האב, פרופ’ אורן יפתחאל, המועצה לכפרים הלא מוכרים, ונילי ברוך, עמותת במקום
  • למה לא פראוור?! – דר’ עמר אל הוזייל

מושב שני: דיון בתוכנית והשלכותיה

  • משתתפים: חברי כנסת, נציגי ממסד, ראשי מועצות, נציגי ארגונים ונציגות קהילה.

תכנית האב שהוכנה בשנתיים האחרונות על ידי המועצה האזורית לכפרים הבדווים הלא מוכרים ועמותת במקום, מהווה מסמך מקיף, ראשוני מסוגו, לניתוח ותכנון הכפרים הבדווים בנגב. התכנית כוללת שישה פרקים של רקע, ניתוח, דו”חות מומחים והצעות קונקרטיות ברמה האזורית והמקומית. התוכנית מראה שבניגוד לתוכניות הממשלה – ניתן וראוי להכיר בכול היישובים הלא מוכרים. התכנית משרטטת מתווה מקצועי, מינהלי וקהילתי להכרה, פיתוח ושילוב הישובים הבדווים במטרופולין באר שבע, תוך התמודות עם שאלת הקרקעות, הדיור והפיתוח העתידי. לתוכנית, שהוכנה בשיתוף מלא עם קהילות הכפרים, פוטנציאל להעלות את המרחב הבדווי על דרך המלך של פיתוח ושגשוג אשר יביאו ברכה לכל תושבי האזור, ערבים ויהודים כאחד.

למידע נוסף על תכנית האב להכרה בכפרים הבדווים הלא מוכרים בנגב