English | العربية

כנס תכנון ודיור – לוד

מבט על פתרונות תכנוניים והשלכותיהם על הקהילה הערבית

22 בינואר 2015

בית ספר אורט למדעים ולהנדסה, רחוב מזרחי דוד 6, לוד

הכנס יעסוק בתכנית המתאר החדשה לעיר לוד ובהליכי התכנון והפיתוח בשכונת פרדס שניר. בחלק הראשון תוצג תכנית המתאר החדשה לעיר והחלק השני ייוחד לשכונת פרדס שניר.

הכנס בהשתתפות סגן ראש העיר עו”ד אביב וסרמן, עורך תכנית המתאר לעיר לוד אדר’ דני לזר,  נציגת מחלקת הנדסה בעיריית לוד גב’ הדס נוחם, עו”ד קייס נאסר, מתכנן ערים סזאר יהודקין, אדר’  ד”ר חיים יעקובי, מתכננת ערים גב’ חגית נעלי יוסף ונציגת משרד ראש הממשלה גב’ רבקה אבלסון. תכנית וסדר הדוברים בהזמנה המצורפת.

סדר יום: 

17:00 התכנסות ורישום

17:45-17:15 פתיחה וברכות

17:45-18:45 תכנית המתאר והקהילה הערבית בלוד

18:45-19:45 מימוש התכניות המפורטות לשכנות פרדס שניר

19:45-20:30 דיון עם הקהל וסיכום

הכניסה חופשית, בהרשמה : http://goo.gl/forms/WMyyi4YyZi

לקריאת הדו”ח על שכונת פרדס שניר: פרדס שניר מסמך מסכם

הזמנה לכנס לוד

flayer_arabic_7