English | العربية

כרוניקה של גירוש

בעקבות פרוץ המלחמה בעזה, החל גל אלימות חסר תקדים נגד קהילות רועים פלסטיניות ברחבי הגדה המערבית, שבמהלכו נעקרו מבתיהם מעל אלף איש. כ-20 קהילות ומשפחות מבודדות גורשו באופן מלא או חלקי בכוח הזרוע או תחת איומים ועדיין ממתינות לחזור אל בתיהן. שתיים מהקהילות הללו הן ואדי א-סיק ועין א-רשאש, שנמצאות מזרחית לראמאללה. שני מסמכים חדשים של במקום ויש דין מתארים כיצד השלטונות הישראלים עשו יד אחת עם מתנחלים כדי לגרש את אותן הקהילות. הם פורסים היסטוריה של אלימות ממסדית שנועדה למנוע מהקהילות תנאי חיים בסיסיים, להגביל את יכולתן להתפרנס ובסופו של דבר לגרום להן לעזוב בעצמן. חוסר היציבות וקשיי הפרנסה שייצרה המדיניות הישראלית היוותה קרקע פורייה למתנחלים ממאחזים סמוכים, שפעלו בשיטתיות כדי לגרש את הקהילות באמצעות אלימות, הצקות, איומים והשתלטות על שטחי מרעה ומקורות מים החיוניים לפרנסת התושבים. באוקטובר 2023, אלימות זו הגיעה לשיאה והביאה לגירושן של שתי הקהילות. קהילות נאלצו לנוס על נפשם לפרברי כפרים שכנים, שם הם חיים כבר יותר מחודשיים בחוסר ודאות, נאבקים לשרוד. במקום ויש דין קוראים לאפשר את חזרתן המהירה של קהילות אלה אל ביתן, על ידי הסרה של האיומים לביטחונם האישי והתחלה של תהליך תכנון שיאפשר להן לבנות מחדש את כפריהן שנהרסו, מבלי חשש שהם ייהרסו שוב על ידי השלטונות הישראלים.