English | العربية

“כרוניקה של סיפוח ידוע מראש” – כוונותיה של ממשלת ישראל בהקמת מעלה אדומים

התכניות לחברהּ לעיר ירושלים והפגיעה בפלסטינים

2009

“כרוניקה של סיפוח ידוע מראש” – דו”ח משותף ל’במקום’ ולבצלם, ובו נחשף כי עוד טרם הקמתה של ההתנחלות מעלה אדומים, הוחלט על צירופה לירושלים.
במהלך קריאה במסמכים שהותרו לפרסום לאחרונה, גילו חוקרי ‘במקום’ ובצלם כי ישראל הפקיעה עשרות אלפי דונמים כבר בשנות ה-70 לבניית ההתנחלות וכן ייעדה שטח גדול אשר ישמש כאיזור תעשייה של העיר ירושלים.

הדו”ח המלא, PDF