English | العربية

לא דובים ולא יער: כך מייבשת המדינה את הדיור בר-ההשגה

The Marker 13.05.2014

לפני כחצי שנה החליטה הכנסת כי רבע מיחידות הדיור המאושרות בוועדות הדיור הלאומיות (וד”לים) תהיינה בנות השגה. 
מאז לא הוגשה לוועדות אפילו תוכנית חדשה אחת. ארגונים חברתיים: “עובדים עלינו בעיניים”

http://www.themarker.com/realestate/1.2319268

ועדות “הסופר־טנקר”, שהוצגו על ידי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כפתרון למצוקת הדיור בימי המחאה החברתית – חדלו לפעול כמעט לחלוטין. כחמישה חודשים לאחר שהכנסת הרחיבה את סמכויותיהן של ועדות הדיור הלאומיות (וד”ל) וחייבה אותן לתכנן דיור בר־השגה בהיקף של לפחות רבע מסך הדירות שיאושרו על ידן לבנייה, מתברר כי היקף פעילותן של הוועדות צנח לרמה אפסית.

בתקופה האחרונה, גם תוכניות שעומדות בקריטריונים של “תוכניות וד”ליות”, כלומר שיש בהן יותר מ–500 דירות על קרקע בבעלות מדינה, מועברות לוועדות התכנון הרגילות. למעשה, מאז תחילת 2014 לא ידוע על אף תוכנית שהוגשה לוד”ל, על אף שהיא יכולה לאשר תוכניות בקצב מהיר פי ארבעה מוועדות תכנון רגילות.

מקורבים למועצה הארצית, כמו גם גופים חברתיים, מעריכים כי ישנו קשר בין העדפת המדינה להימנע כיום משימוש בכלי הוד”ל, לעובדה שוועדות אלו חויבו לפני כחצי שנה להקצות רבע מהדירות לדיור בר־השגה. בד בבד, אומרים אותם מקורות, מקודם גוף התכנון החדש שיזם שר האוצר, יאיר לפיד, הותמ”ל (הוועדה לתוכנית מועדפת לדיור), שצפוי אף הוא ליהנות מיכולת להעברה מהירה של תוכניות בהיקפים גבוהים – אך ללא מחוייבות לדיור בר־השגה.

הפסקת השימוש בוד”לים בולטת במיוחד על רקע העובדה שעד לפני כחצי שנה השימוש בכלי זה היה חביב במיוחד על רשויות התכנון. בסך הכל, על פי נתוני משרד הפנים, במהלך 2013–2012 אושרו כ–26 אלף דירות במסלול הוד”ל.

“במהלך 2012 קודמה הרחבת חוק הוד”לים כאחד הפתרונות המשמעותיים למשבר הדיור. כיום בפועל הוועדות הללו לא מתכנסות”, מספר ראש תחום התכנון בחברה להגנת הטבע ונציג ארגוני הסביבה במועצה הארצית לתכנון ובנייה, איתמר בן דוד. “הרושם שנוצר הוא שהממשלה, בהובלת מינהל התכנון ומשרד האוצר, מייבשת את פעילות הוד”לים בגלל שהיא מקדמת את הותמ”ל, המועדף על ידה משתי סיבות. האחת היא שאין במסגרתו מחויבות לדיור בר־השגה. הסיבה השנייה היא סביבתית – סמכויותיו הן רחבות יותר בכל הקשור לעקיפת תוכניות קיימות ובנייה בשטחים פתוחים”.

“הכלי נזרק הצדה”

בדצמבר אישרה מליאת הכנסת את הארכת תוקפו של חוק “האצת הבנייה למגורים” למשך 22 חודשים, תוך הרחבת סמכויות הוד”לים. את הארכת ותיקון החוק יזמו שר הפנים, גדעון סער, וראש מינהל התכנון, בינת שוורץ. אך כאשר הגיעה ההצעה לוועדת הפנים, בראשות ח”כ מירי רגב, נוכחו חברי הכנסת כי בשנתיים שבהן פעל החוק, הוועדות כמעט לא השתמשו בסמכויות שהעניק להן החוק לבניית דירות קטנות ודירות להשכרה במחיר מפוקח.

ההימנעות לא היתה מקרית, אלא נעשתה בהוראת המשנה לשעבר ליועץ המשפטי לממשלה, שרית דנה. לאור זאת, הגיעו רגב וסער לפשרה שלפיה הוועדה תאשר את ההארכה, אך לחוק יתווספו סעיפים שמחייבים את הוד”לים להשתמש בסמכויותיהם לדיור בר־השגה. בקואליציה לדיור בר־השגה טוענים שגם הפעם מצאה הממשלה דרך להימנע מתכנון דיור במחיר מוזל – על ידי ייבוש מוחלט של הוועדות.

“יש פה עבודה בעיניים”, תוקף עו”ד גיל גן מור, נציג האגודה לזכויות האזרח בקואליציה. “בפעם הראשונה, הכנסת העניקה לוד”ל את הסמכות ליצור דיור מפוקח להשכרה, והו”דלים נמנעו מלהשתמש בסמכויות האלה, בהוראת משרד המשפטים. אחרי שהכנסת גילתה את הבלוף וחייבה את הוד”ל להשתמש בסמכויות הללו – פשוט הפסיקו להשתמש בכלי הזה”.

גן מור טוען כי “זהו אבסורד, לאור העובדה שכאשר קידמו את גופי התכנון הללו, למרות מחאות ארגוני תכנון וסביבה, הנימוק של הממשלה היה שזה הפתרון היחיד האפשרי לצמצום הביורוקרטיה. פתאום, ברגע שהוכנסה דרישה די מינימליסטית שהוועדות יתכננו דירות גם עבור בעלי הכנסה נמוכה ובינונית, הכלי הזה נזרק הצדה, כשתוך כדי זה ממשיכים לצעוק שצריך לצמצם את הביורוקרטיה, אבל הפעם כדי לקדם את הוועדה החדשה של לפיד”.

בעמותת המתכננים “במקום”, החברה גם היא בקואליציה לדיור בר־השגה, הצביעו על שתי תוכניות שמקודמות בימים אלה, האחת בשכונת מורדות ארנונה בירושלים, והשניה בשכונת רמת בית שמש ד’ בבית שמש, שתיהן במסלולים הרגילים – על אף שמאפייניהן מתאימים למסלול הוד”ל. לדברי האדריכלית שרי קרוניש, החברה בעמותה, “על אף של היתה הכרזה רשמית של המדינה בנושא, ניכר שלאחרונה ירדה באופן משמעותי המוטיבציה מצדה להשתמש במסלול הזה. בעבר במשרד הפנים חיפשו בנרות תוכניות, וכל מה שהיה אפשר – העבירו לוד”ל. לכן השינוי בולט מאד”.

ממשרד הפנים נמסר בתגובה כי “המשרד לא חדל לעשות שימוש במסלול הוד”ל. במהלך ינואר־אפריל 2014 אושרו על ידי מוסדות התכנון כ–13.5 אלף יחידות דיור, מתוכן כ–2,000 במסלול וד”ל לתוקף ולהפקדה. נכון לעכשיו, במסלול הוד”ל מצויות בצנרת עוד כ–5,600 יחידות דיור. בנוסף, נערכה בדיקה מול נתוני תוכניות שביוזמת רשות מקרקעי ישראל, ונבדקת כעת היתכנות לקידום כ–46.5 אלף יחידות דיור במסלול הוד”ל”.