English | العربية

לא להעברת הרפורמה בהתחדשות עירונית בחוק ההסדרים

עמותת במקום הצטרפה לשורה של ארגוני אקדמיה וחברה אזרחית, בפנייה לממשלה בדרישה שלא לכלול בחוק ההסדרים את הרפורמה להורדת שיעור ההסכמה במיזמי פינוי בינוי.

הפנייה למכתב הפנייה המלא