English | العربية

לא לפגיעה במורשת התרבותית הבנויה בעיר העתיקה בחברון

קמפיין, 2002

רקע

בעקבות הקרב שהתנהל בחברון בתאריך 15 בנובמבר בין כוחות צה”ל למחבלים מהג’יהאד האיסלאמי, הוציא אלוף פיקוד המרכז צו לתפיסת קרקע בעיר העתיקה של חברון. הנימוק לפעולה היה בטחוני, קרי הרחבת תוואי מסלול ההליכה של המתפללים מקרית ארבע למערת המכפלה – מה שכונה “הטיילת”.פעולה זו תוכננה לכלול הרס 22 מבנים, באותו אזור בעיר העתיקה של חברון שפרוייקט השימור שנעשה בו ומומש רק בחלקו, זכה בפרס אגא חאן – פרס האדריכלות היוקרתי ביותר בעולם המוסלמי. כדי למנוע את ההריסה פנה עו”ד שלמה לקר בשם עיריית חברון, העמותה לשיקום חברון (HRC) ותושבים מחברון לבית המשפט העליון בבקשה להוציא צו על תנאי, ופנה לבמקום’ בבקשה לצרף לבקשה חוות דעת תכנונית.

ארגונים נוספים

במקביל לכתיבת חוות הדעת ולפעילות של ‘במקום’, החלו ארגוני זכויות אדם לפעול במישור הציבורי בניסיון למנוע את הריסת הבתים. לקראת דיון ראשון בעתירה יצאה לעיתונות מודעה ביוזמת ארגון ‘שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם‘ ובהשתתפות ‘במקום’, ‘בצלם‘, האגודה לזכויות האזרח, הוועד הישראלי נגד הריסת בתים, ‘עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל‘, המוקד להגנת הפרט והועד הציבורי נגד ענויים. כל הארגונים הללו פעלו במקביל ותוך יידוע הדדי.

פעילות ציבורית

צוות מתכננים הכין חוות דעת תכנונית שצורפה לעתירה של תושבי חברון והעמותה לשימור העיר העתיקה בחברון. במקביל להעברתה לידי עו”ד לקר, הועברה העתירה יחד עם תמונות הבתים המיועדים להריסה, לאסתר זנדברג מעיתון “הארץ”, אשר פרסמה כתבה בעיתון תחת הכותרת “סיירת טיילת” (הארץ יום חמישי 12.12.2002). הכתבה התפרסמה גם במהדורה האנגלית של הארץ. מאמר מערכת של העיתון באותו יום הצטרף גם כן לקריאה הציבורית נגד הרס הבתים. לקראת הדיון בבג”ץ התפרסמה מודעה של ארגוני זכויות אדם בשם “עוול במסווה בטחוני”, ש’במקום’ לקחה חלק בניסוחה והייתה חתומה עליה. בג”ץ תבע מהמדינה להשיב על העתירה. ‘במקום’ הפיצה בין אנשי מקצוע נוסח מודעה אשר הועברה גם לאנשי מקצוע בעולם וזכתה לתמיכה מרשימה. האמן דני קרוון ורבים מעמיתיו, כולל ראשי מוזיאונים בעולם, הצטרפו בחתימה לעצומה. לקראת הדיון הסופי בבג”ץ, בו נשמעו גם טיעוני העותרים, פרסמה ‘במקום’ עצומה שחתומים עליה אנשי מקצוע מהארץ ומהעולם, שקראה למקבלי ההחלטות להימנע מהרס המורשת התרבותית הבנויה בחברון. בבוקר שלפני הדיון בבג”ץ 10.2.03 התראיינו טובי פנסטר, יו”ר הוועד המנהל של במקום, ושמואל גרואג, מכותבי חוות הדעת, בתכנית החדשות של הטלוויזיה בוקר טוב ישראל בערוץ הראשון.

תוצאות

ההריסה נדחתה לפי שעה. בית המשפט פסק כי על הצבא לבדוק לעומק, תוך בחינת שיקולים נרחבים כולל דעת הקהל בארץ ובעולם, תוואי אלטרנטיבי למעבר המתפללים למערת המכפלה.