English | العربية

להכשיל את התכנון כדי להכשיר את ההריסה

פורסם ב 27 ביולי בפורום לחשיבה אזורית

השכונות הפלסטיניות בירושלים סובלות מתכנון לקוי הנובע ממניעים פוליטיים. מוסדות התכנון בעיר מקדמים את מדיניות ממשלתית ועירונית לחזק את הרוב היהודי בירושלים ולשמרו, תוך צמצום אפשרויות הפיתוח החוקיות של תושבי העיר הפלסטינים.

לכתבה המלאה לחצו כאן

ראיון עם אדר’ אפרת כהן בר, בעקבות דו”ח משותף של ‘במקום’ ו’עיר עמים’ “הכל מתוכנן”.