English | العربية

ללא דיור, תוכנית החומש בירושלים המזרחית תיכשל

בימים אלו צפויה הממשלה לקיים דיון נוסף בתכנית חומש חדשה לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי בירושלים המזרחית לשנים 2023-2028 בהיקף של 4 מיליארד שקל. בשונה מתכנית החומש הקודמת (2019-2023), התכנית הנוכחית עתידה לכלול, לראשונה, פרק בנושא תכנון.  אלו חדשות מעודדות, במיוחד על רקע מצוקת הדיור הקשה בירושלים המזרחית. אולם, כדי לא לחזור על טעויות עבר שנעשו בתחום התכנון במזרח העיר, נדרש כעת שינוי של 180 בגישה של גורמי המקצוע, עיריית ירושלים בראשם, כדי להבטיח שתכנית החומש לא תהיה עוד בבחינת אותו הדבר אלא תיתן מענה אמיתי לצרכי השטח.


במסמך שהגשנו יחד עם השותפים שלנו מעיר עמים לעורכי התכנית תיארנו בקצרה את התכנון הלקוי כגורם מרכזי לבעיות בשטח ולפערים החברתיים כלכליים בירושלים. הדגשנו את חשיבות התכנון המאפשר, הגמיש והמוסכם. המסמך כולל המלצות, מה ואיך לתכנן ומה רצוי להפסיק לעשות.

לקריאת מסמך ההמלצות.

מאמר דעה של אפרת כהן בר בכלכליסט מיום 23 ביוני 2023