English | العربية

לקדם זכויות במרחב, חברה אזרחית מול ממסד

כ-300 משתתפים הגיעו לכנס של ‘במקום’, בשיתוף המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי. הכנס בן היומיים שנערך בתום שנה לפרויקט זכויות תכנון, עסק באופי הפעילות של ארגוני חברה אזרחית, שמטרתם קידום זכויות אדם במרחב, לנוכח הממסד. לכנס הגיעו אנשי מקצוע מחו”ל ומהארץ, אנשי אקדמיה ופעילים בארגוני חברה אזרחית.
הכנס נערך ביום הראשון בתל אביב וביום השני ביפו.

יום ב’, 30.4.07, 15:30 – 21:30, מרכז סוזן דלאל, תל-אביב.
יום ג’, 1.5.07, 9:30 – 16:00, בית האגודה למען ערביי יפו (ראביטה), יפו.

להמשך קריאה: קובץ אסופת מאמרים בעקבות הכנס

תכנית הכנס

חברה אזרחית מול ממסד
יום ב’, 30.4.07, 21:30-15:30
מרכז סוזן דלאל, אולם ירושלמי
יחיאלי 5, נווה צדק, תל-אביב
(תרגום סימולטני עברית ואנגלית)

התכנסות

15:30

דברי פתיחה

דר’ טובי פנסטר, המחלקה לגאוגרפיה, אוניברסיטת תל-אביב, ו’במקום’
16:00

מושב ראשון: ארגונים וממסד – הילכו השניים יחדיו?

יו”ר: דר’ אמיר פז פוקס, בי”ס למשפטים, קריה אקדמית אונו, ו’במקום’

ח”כ דר’ דב חנין, יו”ר השדולה החברתית-סביבתית בכנסת
מבפנים או מבחוץ? דילמות במאבק לתיקון העולם

דר’ יצחק (יאני) נבו, המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בן-גוריון
כששלטון החוק חותר תחת עצמו: דילמות לחברה אזרחית

אדריכלית סופיה אלדור, מנהלת אגף תכנון ערים, משרד השיכון
טובים השניים – האתגר שבשיתוף פעולה

מתכנן ערים מייקל אדוארדס, המחלקה לסביבה בנויה, UCL, לונדון
– Dilemmas of Action
?Inside or Outside Formal Politics
Should We Stop Lobbying Politicians
?and Deal Directly with Capital

שאלות מהקהל

הפסקה

מושב שני: אסטרטגיות פעולה מול הממסד

יו”ר: דר’ ישי בלנק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, ו’במקום’

מתכנן ערים עפר לרנר, הטכניון, חיפה, ו’במקום’
שילוב אסטרטגיות – פעילות ‘במקום’ לקידום זכויות הבדואים

מר סלמאן בן חמיד, ביר הדאג’
להציב עובדה מול הממסד ולהצליח

אדריכלית נוף ענאייה בנא ג’יירס, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי
המאבק בהריסות בתים – דרכי פעולה

עו”ד קלריס חרבון, מנהלת מרכז תמורה, מכללת שערי משפט
השתכנות מתקנת: נשים מתקנות עוול היסטורי, מחפשות בית…

הפסקה וארוחה קלה
17:50

מושב שלישי: תרבויות בנייה של קבוצות בשוליים הפוליטיים כמשאבי תכנון ממסדי ואלטרנטיבי

יו”ר: אדריכלית נוף נעמה מישר, הטכניון, חיפה, ו’במקום’

הרצאת אורח:
אדריכל פרופ’ טדי קרוז, המחלקה לאמנות חזותית, אוניברסיטת קליפורניה, סאן דייגו
: Practice of Encroachment
From the Global Border
to the Border Neighborhood

מגיבים:
אדריכל דר’ חיים יעקובי, אוניברסיטת בן גוריון, ו’במקום’
אדריכל ומתכנן ערים אדיב דאוד, נצרת

דיון בשיתוף הקהל
20:00

של מי העיר הזאת לעזאזל?
מפגש פעילים להגנה על זכויות הדיור של תושבי יפו
יום ג’, 1.5.07, 16:00-9:30
בית האגודה למען ערביי יפו (ראביטה)
יפת 73, יפו
(תרגום סימולטני עברית, אנגלית וערבית)

סיור:
שכונת עג’מי ותצפית לים ממתחם אנדרומדה

9:30

מושב רביעי: יזמים, ממסד ותושבים – של מי העיר?

יו”ר: פאדי שביטה, מנכ”ל תנועת ‘סדאקה-רעות’, יפו

הרצאת אורח:
מתכנן ערים מייקל אדוארדס, המחלקה לסביבה בנויה, UCL, לונדון, ויו”ר שותף של ההתארגנות האזרחית כנגד תכנית הפיתוח בקינגס קרוס, לונדון
The Struggle against the Development Plan
in Kings Cross Railway Area

פאנל:
דר’ אמילי סילברמן, המחלקה לארכיטקטורה, הטכניון, חיפה, ו’במקום’
דר’ ארז צפדיה, המכללה האקדמית ספיר, ו’במקום’
אדריכלית בוסיינה דביט, רמלה
גבי עבד, יו”ר העמותה למען ערביי יפו

הפסקת צהריים
11:00

למוזמנים בלבד:

סדנאות לפעילים מקומיים ולחברי ארגונים:
תקשורת, הגדרת מטרות אופרטיביות ובחינת האופק התכנוני-משפטי
14:00