English | العربية

לקדם זכויות במרחב – חברה אזרחית מול ממסד

כנס בינלאומי בשיתוף המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי

אפריל 2007

לקדם זכויות במרחב – אסופת מאמרים מתוך כנס בינלאומי שנערך לרגל תום שנה לפרויקט זכויות תכנון. הכנס בן היומיים התקיים בתל אביב וביפו, ועסק באופי הפעילות של ארגוני חברה אזרחית, שמטרתם קידום זכויות אדם במרחב, לנוכח הממסד.

פרטים נוספים אודות הכנס

המסמך המלא, PDF