English | العربية

מינוי נציגים חברתיים לוועדות התכנון

אוגוסט 2020

“באוגוסט 2015 נכנס לתוקף תיקון 103 לחוק התכנון והבנייה, שקבע שבוועדות התכנון של המדינה יישבו גם נציגים של ארגונים חברתיים. התיקון קודם בעבודה אינטנסיבית של ארגונים חברתיים, ובהם האגודה לזכויות האזרח ועמותת במקום מתכננים למען זכויות תכנון, אולם הוא נקבע כהוראת שעה (חוק זמני) לחמש שנים בלבד, ותוקפו פג לאחרונה. היום (10.8.2020) פנינו יחד עם עמותת במקום, לשרי הפנים, המשפטים והרווחה, בבקשה שיקדמו בדחיפות תיקון לחוק, שיחדש את מינוי הנציגים החברתיים בוועדות התכנון.

“למה חשוב שיהיה נציג חברתי בוועדות התכנון? בפנייה מסבירים עו”ד דבי גילד-חיו, מקדמת מדיניות וחקיקה באגודה, וסזאר יהודקין, מתכנן ערים בעמותת במקום, כי להחלטות בתחום התכנון והבנייה יש היבטים חברתיים שחשוב לקחת בחשבון בעת קבלת ההחלטות. התכנון נוגע גם לבעיות עומק של החברה, של קבוצות מודרות או מוחלשות, של קבוצות מיעוט ושל עניים, והוא יכול וצריך להוות כלי מרכזי לשיפור מצבן של אוכלוסיות אלה. אולם למרות החשיבות הרבה של התכנון והשפעתו הישירה על חייהן, הנגישות של אוכלוסיות אלה למערכת התכנון מוגבלת, ויכולתן להביא בפניה את צורכיהן עומדת בפני מכשולים רבים. כאן נכנסים נציגי הארגונים החברתיים, המביאים לשולחן הדיונים את הצרכים והרצונות של קבוצות שונות ואת ההשלכות של תוכניות על אוכלוסיות שונות.”  (מאתר האגודה לזכויות האזרח)

לקריאת הפנייה הדחופה מאוגוסט 2020 כאן

עמותת במקום בשיתוף עם ארגונים נוספים פועלת כבר שנים לקידום החקיקה. גם לאחר אישור תיקון 103 המשכנו לפעול כדי שהחוק ימומש בפועל ונציגים חברתיים ימונו ויפעלו. ב 2015, לאחר כניסת החוק לתוקף, היצענו לשר הרווחה קריטריונים לבחירת הנציג החברתי.

לקריאת המכתב לשר הרווחה מ-2015 כאן

כתבו על זה ב-TheMarker  ב-13 באוגוסט 2020

https://www.themarker.com/realestate/1.9070934