English | العربية

מעקב צווים והריסות בתים בשטח סי

אפריל 2021

עמותת במקום אוספת בעקביות, במשך קרוב ל-15 שנה, את הנתונים היבשים על צווי הריסה והריסות בפועל של בתים ומבנים של פלסטינים ושל מתנחלים בשטחי C.

התמונה העולה לאורך שנות המעקב היא תמונה עגומה המעידה באופן ברור על אכיפה סלקטיבית. זאת למרות המאמצים של רשויות המדינה לטשטשה ולייצר מראית עין של אכיפה שיוויונית.

בשנים האחרונות ממוקד המאמץ של הרשויות הישראליות בשינוי כללי המשחק באמצעות תקנות וצווים דרקוניים אשר עוקפים לא רק את חוקי התכנון והבנייה אלא גם את ההגינות האנושית. ישראל הורסת ללא רחמים בורות מים, בתי ספר ומבני מגורים של פלסטינים. המאמצים של ישראל להרוס בתים פלסטיניים משתווים בעוצמתם אך ורק למאמצי ההסדרה של בתי המתנחלים כמעט בכל מקום בו הם נמצאים.

החיכוך היומיומי של הפלסטינים עם הרשויות הישראליות בגדה המערבית, נסוב יותר ויותר סביב נושא הריסות הבתים. איסוף וניתוח המידע על הריסות מסייע בהתמודדות איתן ומייצר בסיס למהלכים תכנוניים ומשפטיים המבקשים למנוע את הריסות הבתים.

קישור לכתבה בנושא – הגר שיזף, הארץ, אפריל 2021