English | العربية

מצוקת הדיור בקרב הקהילה הפלסטינית ביפו

 סוף עידן הדיירות המוגנת בנכסי הרשות לפיתוח

אפריל 2009

מצוקת הדיור בקרב האוכלוסייה הפלסטינית ביפו –  לאחר כשנתיים של לימוד נושא מצוקת הדיור ביפו על כל היבטיו ומורכבותו בעזרת פעילי הוועדה העממית היפואית להגנה על הזכות לאדמה ולדיור, הפיק צוות פעילים של ‘במקום’, בשיתוף עם המעבדה לתכנון עם קהילה של הטכניון, נייר עמדה שיצא לאור באפריל 2009.

המסמך סוקר את הרקע התכנוני להוצאת 497 צווי פינוי והריסה לדיירי דיור מוגן פלסטינים ביפו, עורך השוואה בין דיירי רשות הפיתוח הפלסטינים לבין דיירי רשות הפיתוח היהודים בחלקים אחרים של העיר, ומספק המלצות לפתרון הבעיה ולתיקון עוול מתמשך שנעשה לקהילה היפואית בשל הזנחה תכנונית מתמשכת. הנייר אמנם מתמקד בניתוח הדיור בנכסי רשות הפיתוח (בעלת נכסי נפקדים המנוהלים על ידי מינהל מקרקעי ישראל), אך גם מצוקת הדיור בקרב אוכלוסיות נוספות (דיירי דיור ציבורי ומשפחות צעירות) זוכה להתייחסות, כחלק מפרק ההמלצות.

הדו”ח המלא, PDF