English | العربية

משפט, תכנון וזכויות אדם בראי גדר ההפרדה

ביום ה’, 7 בדצמבר 2006, 17:00 – 22:00 קיימנו ערב עיון שבא לבחון את הקשר שבין תכנון למשפט כחלק ממאבק לשמירת זכויות אדם במרחב ובמסגרת התכנון. החלק הראשון של הערב התכבד בהרצאת אורח של פרופ’ דון מיטשל מאוניברסיטת סיראקוז, ארה”ב, והתמקד בשאלות של הדרה והפרדה כחלק מתכנון והמאבק המשפטי בהן. החלק השני התמקד במקרה המבחן של גדר ההפרדה וניסה לבחון את אופן השילוב של הניתוח התכנוני עם הטיעון המשפטי – השפעתם על מהלך העניינים בבית המשפט והתבטאותם בפסקי הדין והמציאות בשטח.

בצלאל (הבניין ההיסטורי), רח’ בצלאל 1, ירושלים

תרגום סימולטני עברית-אנגלית.

תכנית הכנס

ברכות

פרופ’ צבי אפרת, ראש המחלקה לארכיטקטורה, בצלאל
18:30 – 17:00

מושב ראשון: על משפט, זכויות וצדק מרחבי

יו”ר: ד”ר ארז צפדיה, המכללה האקדמית ספיר ו’במקום’

הרצאת אורח:

פרופ’ דון מיטשל, המחלקה לגאוגרפיה, אוני’ סיראקוז Pretexts, Paranoia and Public Space (ההרצאה באנגלית)

מגיבים: ד”ר נטע זיו, הפקולטה למשפטים, אוני’ תל-אביב

ח”כ ד”ר חנא סוויד, לשעבר מנכ”ל המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי

שאלות מהקהל

הפסקה

מושב שני: גדר ההפרדה כמקרה מבחן

יו”ר ומתדיין: ד”ר ישי בלנק, הפקולטה למשפטים, אוני’ תל-אביב ו’במקום’

דוברים: אדר’ שירז סולומון, ‘במקום’ – מאבק נגד הפגיעה בזכויות אדם במרחב

עו”ד מיכאל ספרד – תרומת הניתוח התכנוני לטיעון המשפטי

נציג מהכפר בלעין – פעולה ישירה בלתי אלימה כדרך מאבק בגדר ההפרדה

דיון עם הקהל
20:30 – 19:00

הקרנת הסרט “בלעין חביבתי”

בהפקת קלאודיוס פילמס, בנוכחות הבמאי ונציגים מן הכפר בלעין
21:00

הזמנה ותוכניית הכנס