English | العربية

סיוע באיתור מתנגדים שצפויים להיפגע מהרכבת הקלה בגוש דן

פניה לפעילים

אפריל 2013

בראשית אפריל הפקידה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה שתי תוכניות מתאר מחוזיות (תמ”מ) חדשות: תמ”מ 4/1/5 המהווה שינוי לתמ”מ 1/5 במחוז תל אביב, ותמ”מ 5/12/3, המהווה שינוי לתמ”מ 12/3 במחוז מרכז. תמ”מ 1/5 ותמ”מ 12/3 התקפות מסדירות את הקמת הרכבת הקלה בגוש דן, מפתח תקווה (מחוז מרכז) במזרח, דרך בני ברק, רמת גן, תל אביב, יפו ועד בת ים בדרום-מערב (מחוז תל אביב).
בתוכניות התקפות יש הוראות גמישות שמאפשרות לשנות את תוואי המסילה ביחס למסומן בתשריט ולשנות את מיקום התחנות להעלאת נוסעים ולהורדתם. במקרים אלה, התוכניות התקפות מחייבות פרסום ומתן זכות התנגדות לציבור, בדומה לפרסום בקשה להיתר הכוללת הקלה מתוכנית, לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה.

שתי התוכניות שבהפקדה מבקשות לבטל את זכות ההתנגדות בכל המקרים הללו, ויותר מכך: הן מאפשרות תוספת תחנות שאינן מסומנות בתשריט בלי צורך באישור תוכנית חדשה ואפילו בלי פרסום ומתן זכות התנגדות בעת מתן היתר הבנייה. מדובר בפגיעה משמעותית בזכות ההתנגדות של הציבור שהיא זכות יסוד.

במקום’ מתכוונת להגיש התנגדויות לשתי התוכניות הללו. כדי לעשות זאת באופן אפקטיבי, אנחנו מעוניינים לייצג תושבים שמתגוררים לאורך תוואי הרכבת הקלה. באופן ספציפי, חשוב לנו לאתר מתנגדים שנייצג בעיר פתח תקווה, בשכונת פרדס כץ בבני ברק (בשני המקרים, לאורך ציר ז’בוטינסקי שם אמורה לעבור הרכבת הקלה) ובשד’ ירושלים ביפו.

אם אתם עצמכם מתגוררים באזורים אלה או מכירים אחרים שמתגוררים בהם, נודה לכם מאוד אם תוכלו לנסות לגייסם למשימה. המועד האחרון להגשת ההתנגדויות לשתי התוכניות הוא ה-5.6.2013 ועל כן ההצטרפות להתנגדות תתאפשר עד אמצע מאי לכל המאוחר.

ניתן לפנות אלינו דרך טופס צרו קשר, במייל bimkom@bimkom.org או בטלפון 02-5669655