English | العربية

סקר שטחי ציבור בירושלים המזרחית – מפה אינטראקטיבית

אפריל 2016

בעקבות סקר השכונות הפלסטינית בירושלים המזרחית, התבצע סקר המשך הסוקר את השטחים המיועדים למבני ציבור בשכונות הפלסטיניות.

בשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית חסרים מבני ציבור, מבני חינוך, פארקים, מתקני ספורט וגינות משחק. בתי הספר וגני הילדים הקיימים סובלים מאכלוס יתר או נמצאים במבנים שכורים שאינם מתאימים למבני חינוך. מבני ציבור נוספים, כגון שירותי בריאות או תרבות כמעט אינם קיימים כלל.

כדי לחשוף כי כבר עכשיו, בהתבסס על מצב התכניות הקיימות היום, ניתן לקדם בנייה ופיתוח ציבורי, ערכנו את סקר שטחי הציבור וריכזנו את המידע ואת ההמלצות למגרשים המומלצים לפיתוח מיידי למבני ציבורי באתר אנטראקטיבי מיוחד.

באתר החדש ניתן לשוטט במפה וכן לקבל מידע עדכני ולקרוא המלצות בנות ביצוע.

לצפייה במפה בגודל מלא לחצו כאן