English | العربية

עיריית ירושלים תפנה כפר בדואי לטובת הקמת אתר להטמנת פסולת

הארץ, 13 בנובמבר 2012

נהגים היוצאים מירושלים דרך הכביש הישן לכיוון מעלה אדומים יכולים לראות בוואדי משמאלם מקבץ אוהלים, פחונים ובתי אבן קטנים. זהו כפר בדואי בשם ערב אל קורשן ששוכן במקום כ-40 שנה. בכפר מתגוררים כ-120 איש, רובם מפלג של שבט הג’האלין שנקרא ג’דוע- כבוע. בנוסף, מתגוררות שם שלוש משפחות של פלסטינים. התושבים, רובם בעלי תעודות זהות ישראליות, מתפרנסים מעדר כבשים וכן מעבודה בירושלים. זהו הכפר הבדואי היחיד שנמצא בתוך הגבולות המוניציפאליים של ירושלים – בין שכונת עיסוויה לבין מחנה הפליטים שועפט. אולם עתה הוא עומד בפני הריסה, בשל תוכנית להקמת אתר הטמנה לפסולת בניין במקום.

התוכנית להקמת האתר אושרה לפני כשבוע להפקדה להתנגדויות על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. האתר העתידי משתרע על פני כ-500 דונם. על פי התכנון, למקום תופנה כל פסולת הבניין מאזור ירושלים. להערכת המתכננים, בעוד כ-20 שנה תמלא הפסולת את הוואדי ואז יוקם בשטח המיושר פארק לשימוש הציבור. בתוכנית מסומנים להריסה שלושה מבנים מאבן וכן כ-20 פחונים, אוהלים ודירים. שלשום (ראשון) הגיעו למקום פעילים ממספר ארגוני שמאל וזכויות אדם, בהם “עיר עמים”, האגודה לזכויות האזרח ועמותת “במקום”.

לקריאת הכתבה במלואה, לחצו כאן.