English | العربية

עיר הרפאים למהגרים בנגב

הארץ, 8.12.2012

אי-שם בנגב המערבי, בין שני בסיסים צבאיים, הביורוקרטיה הישראלית נעלמה כלא היתה. אין כמעט פרויקט בנייה במדינה שעברו עשרה ימים מהיום שנהגה ועד להתחלת העבודות. אך למרות זאת, וחרף השקעה של מיליוני שקלים, המקום עצמו נותר שומם. רק גדר היקפית חלודה ועוד אחת שמעליה מסתלסל חוט תיל, מגדלי שמירה, מנעול, ושורות-שורות של אוהלים בצבע ירוק. ברוכים הבאים למתקן הכליאה המכונה עיר האוהלים למהגרים אפריקאים, שהקים משרד הביטחון.

לפי תשובת המדינה לעתירה שהגישה עמותת “במקום”, נגד הקמת מתקני הכליאה לאפריקאים, עלות ההקמה של עיר האוהלים נאמדת ב-50 מיליון שקלים. במשרד ראש הממשלה ובמשרד הביטחון סירבו לבקשת “הארץ” לספק נתונים מדויקים על עלות ההקמה שלה. עם זאת, ניתן להעריך מהו המקור הכספי למטרה זו: הקיצוץ בתקציבי משרדי הממשלה, שאושר בממשלה בחודש דצמבר אשתקד.

לקריאת הכתבה במלואה, לחצו כאן.