English | العربية

על תכנון, קהילה וזכויות אדם

אנו שמחים להציג בפניכם התבוננות עצמית על פעילות עמותת במקום ומקומה הייחודי בזירת התכנון של ישראל והשטחים בשליטתה. מההתבוננות הסקנו שעמותת במקום התמקמה בהצלחה בנקודת החיבור בין שלושה שדות: ממסד התכנון והמתכננים, הקהילות נשואות התכנון וארגוני החברה האזרחית הפועלים בתחום זכויות האדם. בנקודת חיבור זו עמותת במקום משמשת בתפקיד אינטגרטיבי וייחודי של תרגום, תיווך והפצה של מידע, ידע ופרקטיקה. וכן פועלת לחיזוק הזיקות בין שלושת השדות במטרה לשפר את עבודת התכנון בכל שדה בנפרד ובשלושתם יחד. במקום עושה זאת באמצעות כלים הכוללים עבודה עם קהילות, שינוי מדיניות והטמעת סוגיות חברתיות בתכנון, פעילות משפטית, ומחקר וייצור ידע. התובנות הללו, שמקורן ב’מבט על’ על פעילות העמותה, את המחשבות והתובנות שלנו ערכנו למאמר שפורסם בבטאון איגוד המתכננים ‘תכנון’ 2020. זוכות במאמר להמחשה באמצעות דוגמאות מפעילות העמותה.

שלושה שותפים למחקר ולכתיבה: פרופ’ אורן שלמה – חבר הוועד המנהל וממלא מקום היו”ר, פרופ’ ארז צפדיה -חבר הוועד המנהל ויו”ר לשעבר, ואדר’ אפרת כהן-בר (אדריכלית ומעצבת אורבנית וסמנכ”לית תכנון בעמותה.

פורסם ב: תכנון כרך 17 (2) 2020

לקריאת המאמר