English | العربية

עמותת ‘במקום’ מברכת על חתימת הסכם הגג עם עיריית באר-שבע

הודעה לעיתונות, 8 לאוקטובר 2015

אנו מברכים על חתימת הסכם הגג עם עיריית באר שבע וסבורים שמימון ממשלתי במסגרת הסכמי גג יסייע בהגדלת מימושו של היצע הדיור. מימון ממשלתי חיוני לשם הבטחת ביצוע תשתיות, בנייני ושירותי ציבור, והסרת חסמים נוספים המונעים בנייה ואכלוס של דירות.

הדרך היחידה להבטיח בניה צודקת ושוויונית היא להעניק מימון ציבורי לרשויות מקומיות חלשות!

אנחנו נמשיך לעקוב אחר תהליכי התכנון, מתוך תקווה שבמסגרת הסכם הגג החדש יינתן מענה תכנוני הולם וצודק לכלל האוכלוסיות בבאר-שבע וסביבתה. כמו-כן, אנו מקווים שהסכמי הגג יורחבו ויחולו גם על רשויות מקומיות נוספות שאין באפשרותן לממש בנייה למגורים עקב חוסר תקציב לתשתיות ומוסדות חינוך וציבור, ובכלל זה גם רשויות מקומיות ערביות.