English | العربية

עמותת ‘במקום’ מברכת על שינוי המדיניות בדבר דיירי הדיור הציבורי בפרויקטים של התחדשות עירונית

הודעה לעיתונות, 27 לאוקטובר2015

הודלף לעמותת ‘במקום’ ולאגודה לזכויות האזרח מסמך פנימי של משרד השיכון שמנחה את החברות המשכנות לגבי האפשרויות שיוצעו לדיירי הדיור הציבורי שדירותיהם מיועדות להריסה במסגרת ‘פינוי-בינוי’. כל האפשרויות שהוצעו במסמך היו גרועות, כאשר הגרועה מכל היא ההצעה שדיירי הדיור הציבורי ישלמו את הפרש שכר הדירה שנוצר בשל גידול הנכס, על-פי גובה השכירות הקיים המשק.

‘במקום’, יחד עם האגודה לזכויות האזרח, פנו בעקבות כך אל משרד השיכון בדרישה לשנות את ההנחיות המדירות שניתנו, ולפעול לטובת הדיירים. במקביל לפנייה זו החלה גם מחאה מצד הדיירים.

הועדה המיוחדת להתחדשות עירונית בכנסת קיימה שתי ישיבות סוערות בנושא, ויצאה עם בשורת ‘ארבעת העקרונות’, עקרונות אשר היום נתבשרנו שמשרד האוצר הסכים לאמץ.

העקרונות הינם:

לא תהיה הגליה של דיירי הדיור הציבורי.

לא תהיה העלאה בשכר הדירה.

לדיירים תשמר הזכות לעבור לנכס גדול יותר, מבלי לשלם עבור השטח הנוסף (עד ל – 75 מ”ר).

בנוגע לוועד הבית, שבאופן גורף גבוה בהרבה מזה שדיירי הדיור הציבורי משלמים כיום, תוקם קרן לכיסוי העלויות.

יו”ר הוועדה, ח”כ אלי כהן (כולנו), הכריז היום כי העקרונות התקבלו על-ידי הוועדה, וזכו להסכמת משרדי השיכון והאוצר.

 אדר’ יעל פדן מעמותת ‘במקום’: “קיימות עדיין מספר סוגיות חשובות שיש לפתור, אשר נוגעות לגדלן של הדירות החדשות שהוגבל ל-75 מ”ר. יש לוודא כי מתכנני פרויקטים של פינוי-בינוי בהם יש דירות של דיור ציבורי יחויבו לכלול בפרויקט דירות חדשות בגודל זה. בנוסף, משפחות גדולות שיזדקקו לדירות גדולות יותר יחויבו בתשלום נוסף מעבר לשכר הדירה הנוכחי, וזאת מבלי שהכנסתן תגדל. הקרן שאמורה לממן את תחזוקת הבניינים טרם הוקמה, ואילו ישנם מקומות בהם דיירי הדיור הציבורי כבר עומדים בפני מעבר לדירות החדשות. מי יממן את דמי התחזוקה בטווח המיידי והקצר? לכמה שנים יספיקו כספי הקרן? כיצד תמומן התחזוקה לאחר מכן? הבסיס לפרוייקטים של התחדשות עירונית חייב להיות השיקול החברתי. לצורך כך יש לחייב לפני התכנון עריכת מיפוי חברתי של הדיירים הקיימים אשר יאפשר למתכננים ולקובעי המדיניות  להתאים את התכנון לצרכים ולרצונות של הדיירים הקיימים“.

לראיונות ופרטים נוספים ניתן לפנות לדניאל יונס, דובר ‘במקום’ – 054-6305101