English | العربية

עמותת “במקום” –מתייחסת בחומרה רבה להקמת החומה בג’בל מוכבר

הודעה לעיתונות, 18 באוקטובר 2015

עמותת “במקום” מתנגדת באופן נחרץ לחומה שמוקמת בשעות אלו בין ג’בל מוכבר לשכונת ארמון הנציב.

על-אף גל האלימות הנוכחי, והצורך בצמצום מוקדי החיכוך, ההחלטה להקים חומת הפרדה בין ג’בל מוכבר לבין ארמון הנציב הינה שערורייתית – לא פחות!

הכיתוב “מחסום משטרתי זמני נייד” המופיע על חומת הבטון אינו מרגיע, שהרי ידוע הוא שבישראל בכלל, ובירושלים בפרט, הזמני הוא הקבוע.

אדריכלית אפרת כהן-בר, רכזת תחום ירושלים המזרחית בעמותת ‘במקום’: חומת ההפרדה שכבר עומדת וקיימת (שאגב – גם היא מוגדרת כזמנית), ניתקה ושיבשה את חייהם של אלפי פלסטינים תושבי העיר, אשר מצאו עצמם מעברה ה”לא נכון” של הגדר. מאז הוקמה חומת ההפרדה שירותים בסיסיים של אספקת מים, חשמל, פינוי פסולת, סלילת כבישים ותחזוקתם כמעט ואינה מתאפשרת, וזאת מבלי להזכיר את התלאות העוברות על תושבי השכונות אשר מרכז חייהם ממשיך להתקיים בצדה הישראלי של החומה. הכנסתה של ג’בר מוכבר למציאות זו לא תתרום להרגעת הרוחות, ואף עשויה ללבות את האש ולהחריף את מעגל האלימות והדמים.”