English | العربية

עמותת “במקום” מתנגדת בתוקף לקריאתו של ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, להטיל סגר על מזרח ירושלים

הודעה לעיתונות, 13 לאוקטובר 2015

עמותת “במקום” מתנגדת באופן נחרץ לשימוש בענישה קולקטיבית בירושלים המזרחית, ובהטלת סגר על השכונות הערביות בפרט!

בשכונות הפלסטיניות בירושלים אין תשתיות ציבוריות בסיסיות שמאפשרות חיים ללא חיבור והסתמכות על מערב העיר, כפי שמערב העיר ותושביה אינם יכולים שלא להסתמך על תושבי מזרח העיר המתפעלים למעשה את רוב תשתיות העיר. בשכונות הפלסטיניות קיים מחסור קיצוני בשירותים חיוניים כמו שירותי בריאות, בנקים, חניות מזון וכדו’. סגר עליהן ימנע מהתושבים גישה לשירותים אלה ולמקומות עבודה הנמצאים ברובם במערב העיר..

סגר על השכונות עשוי להחריף את תחושות התסכול בקרב תושבי מזרח העיר הסובלים מפגיעה שנמשכת כבר עשרות שנים ואשר הגיעה לעוצמות גבוהות בגל הפיגועים הנוכחי, ובאה לידי ביטוי באי-מתן שירותים כגון סלילת כבישים ומדרכות, פתרונות למצוקת הדיור, חוסר בכיתות לימוד, אי-בנייה של מגרשי משחקים וספורט, הנגשת שירותי בריאות וטיפות חלב והרשימה רק הולכת ומתארכת… כל אלו מייצרים מציאות חיים בלתי אפשרית, ומתן פתרונות לכך היא הדבר שעשוי להביא לרגיעה, לא החרפתן!

דבריו של ברקת ש”לא לאפשר להם להיכנס לשכונות” מראה בבירור כי הוא אינו רואה עצמו כראש העיר על כלל תושביה, שלתפיסתו יש שכונות ויש “שכונות” בעיר שבניהולו, ובהצהרתו הוא מודה בהסרת סמכותו מחלקים נרחבים משטחה של העיר ומשליש מאוכלוסייתה. “החיים של תושבי ירושלים חשובים יותר מכל דבר אחר” אמר ברקת? אנו נאלצים להזכירו שגם הערבים בשכונות הפלסטיניות הם תושבי העיר ירושלים.