English | العربية

פינוי הכפר ראס אג’ראבא שבנגב

עדכון: יולי 2023

בכפר ראס אג’ראבא מתגוררים כ-500 תושבים בדואים, אזרחי מדינת ישראל, החיים באזור זה עשרות רבות של שנים, הרבה לפני הקמתה של העיר דימונה. למרות שהכפר ממוקם בתחום השיפוט של העיר ותחת אחריותה, תושבי ראס אג’ראבא חיים בתנאים פיזיים ירודים מאד, ללא תשתיות מסודרות של מים, חשמל, ביוב, ללא שירותים בסיסיים כמו גן ילדים, ותחת האיום הקשה מכל של צווי פינוי והריסת בתים.

בשנים האחרונות מקדמת המדינה תכנית לפיתוח החלק המזרחי של דימונה (תכנית “דימונה מזרח”), לפיה אמורים בתי הכפר להיהרס ותושביו אמורים לעבור ליישובים אחרים, בניגוד לרצונם. משפחות ראס אג’ראבא מעוניינות להישאר במקומן הנוכחי כחלק מהעיר דימונה.

מתחילת 2016 מקיים צוות מטעם עמותת “במקום” וארגונים נוספים, מפגשים קבוצתיים ואישיים וסיורים עם נציגי התושבים על מנת להבין את הצרכים והרצונות של הקהילה בהיבטי חיים שונים. כמו כן, נערכו מספר פגישות עם נציגי הרשות המקומית – ראש העיר דימונה, בני ביטון, ונציגי מחלקות בעירייה.

משנת 2019 ועד יוני 2023 התקיים הליך משפטי בייצוג של ארגון עדאללה על תביעות פינוי שקיבלו מאות משפחות המתגוררות בכפר. פסק הדין שהתפרסם ב-24/6/2023 הורה על פינוי הכפר עד מרץ 2024. יחד עם זאת, פסק הדין אינו מחייב את הפינוי, ואף צוין שאין התנגדות להסדיר במסגרת פתרון תכנוני את ראס אג’ראבא כשכונה של העיר דימונה.

ב-31/7/23, התקיים דיון בהפקדת תכנית “דימונה מזרח”, בוועדה המחוזית במחוז דרום. בדיון השתתפו נציגים רבים מקרב קהילת ראס אג’ראבא ונציגי ארגונים המלווים אותם, ביניהם נציגי עמותת במקום. העמדה שהוצגה באופן חד משמעי מצד התושבים היא הרצון להמשיך להתגורר במקום, ולהסדיר את בתיהם באחת מהשכונות המתוכננות באזור המזרחי של דימונה. הוועדה המצליצה לשקול אפשרות זו:

“לאור הדיון הנרחב שהתקיים בתאריך 31.7.2023 בנושא שילוב האוכלוסייה הבדואית היושבת בתחום התכנית המוצעת, שנציגיהם השתתפו בדיון, והצגת רצונם להשתלב בשטח התכנית.

המתווה להסדרה תכנונית