English | العربية

פרקטיקות של תכנון בירושלים המזרחית – בין תכנון פורמלי לבלתי פורמלי

ערב עיון בנושא ירושלים המזרחית

במסגרת מעורבותנו בירושלים המזרחית והמאמץ המתמשך לקדם את זכויות התכנון של תושביה, קיימנו ערב עיון תחת הכותרת “פרקטיקות של תכנון בירושלים המזרחית – בין תכנון פורמלי לבלתי פורמלי”. ערב העיון התקיים ביום א’, 23.12.07, בין השעות 17:00-21:00, במרכז נוטרדם דה ג’רוזלם, רח’ הצנחנים 5 (מול השער החדש). במסגרת ערב העיון ניסינו להבין כיצד התכנון הקיים משפיע על אוכלוסיית העיר המזרחית וכיצד, אם בכלל, תושבים וגופים בעיר משפיעים על התכנון; מהן המגמות המסתמנות לתכנון ופיתוח, והאם יש מקום לתכנון “מחוץ לקופסה” נוכח התנאים המיוחדים והמורכבות של המציאות התכנונית בעיר. בערב העיון השתתפו תושבים, אנשי מקצוע, אנשי ממסד ופעילים – פלסטינים וישראלים.

תכנית הכנס
תרגום סימולטני עברית-ערבית-אנגלית
חניה במתחם המרכז

התכנסות
17:00

מושב ראשון: תכנון ופיתוח למי?

יו”ר: אדריכל יואב וינברג, ‘במקום’

אסף ויטמן, מ”מ ומשנה למנהל הרשות לפיתוח ירושלים
פיתוח מע”ר מזרח כחלק ממע”ר ירושלים

ד”ר ג’אד איסחאק, מנכ”ל אריג’
התכנון בירושלים המזרחית והשלכותיו על האוכלוסייה

מגיב: מירון רפופורט, עיתון ‘הארץ’
17:30

מושב שני: לתכנן “מחוץ לקופסה”?

יו”ר: אדריכלית אפרת כהן-בר, ‘במקום’

פאנל דוברים
האני עיסאווי, תושב עיסאוויה
אדריכלית ומתכננת ערים איילה רונאל
פרופ’ ראסם חמייסי, המחלקה לגאוגרפיה, אוניבסיטת חיפה
אדריכלית יאירה אפרתי-ויזנטל, החברה למנהלים קהילתיים

דיון בהשתתפות הקהל
19:00

הזמנה ותוכניית הכנס_23-12-07