English | العربية

רחוב שלמה המלך בלוד – פינוי בינוי

סדנת הכשרה לפעילים, יוני 2014

בחודש יוני 2014 ערכה עמותת במקום, בשיתוף עם עמותת שתי”ל, סדנאות לפעילים מתנדבים בנושא פינוי-בינוי. הסדנאות נערכו ביוזמה של הרשות המקומית, האגף לשירותים חברתיים ומחלקת ההנדסה בעיריית לוד וכללו שלושה מפגשי לימוד. המפגשים עסקו בעקרונות העומדים מאחורי פרויקטים של התחדשות עירונית, הליכי התכנון של תכניות פינוי-בינוי וההשלכות החברתיות העמוקות שלהן.

המפגש הראשון הציף שורה של שאלות הנוגעות להליכים התכנוניים של פרויקטים להתחדשות עירונית בכלל, וביחס לפרויקטים של פינוי-בינוי בפרט. בין השאלות שעסקנו בהן : מהי התחדשות עירונית? מהי תכנית פינוי בינוי וכיצד היא מקודמת? האם ניתן לבצע פינוי-בינוי ללא הסכמת בעלי הדירות? כיצד ניתן להשפיע על התכנית? מה אומר “חוק הדייר הסרבן”? מהם היתרונות והחסרונות של תכניות פינוי-בינוי על פני תכניות אחרות להתחדשות עירונית?

 המפגש השני עסק בתוכנית פינוי-בינוי  אשר מקודמת בימים אלו בלוד, ברחוב שלמה המלך. התוכנית נוגעת לקבוצת בניינים ברחוב, בהם 72 יחידות דיור במבנים שגובהם עד 3 קומות. חלק מיחידות הדיור נמצאות כיום בבעלות פרטית וחלקן בדיור ציבורי. על פי התכנית, במקום יחידות הדיור שייהרסו, יוקמו 508 יחידות דיור, בבניינים שגובהם נע בין 6 קומות ל18 קומות. יחידות הדיור יהיו בבעלות פרטית, דירות להשכרה ודיור ציבורי.  התכנית נדונה כבר בועדה המקומית של העיר לוד והומלץ לערוך בה שינויים שונים על ידי היזם ועל ידי העירייה. בעקבות השינויים צפוי דיון נוסף בועדה המקומית בטרם אישור.

במסגרת המפגש השני, נידונו שלבי ההתארגנות השונים של הדיירים וההיבטים התכנוניים והמשפטיים שעליהם כדאי לשים לב בכל שלב. הועלו שורה של נושאים ומונחים שיש להבין בטרם חתימה על חוזה עם יזם ושורה של שאלות שכל דייר המתגורר במתחם המיועד לפינוי-בינוי מומלץ שישאל את עצמו.
מפגש ראשון – התחדשות עירונית והליכים תכנוניים בתכנית פינוי- בינוי

מפגש שני:  פינוי-בינוי ברחוב שלמה המלך בלוד