English | العربية

רכבל לעיר העתיקה בירושלים

תכנית לתשתית לאומית (תת”ל) מספר 86

בפברואר 2019, הפקידה הוועדה לתשתיות לאומיות את תת”ל 86 להשגות הציבור. התכנית מציעה להקים רכבל ממתחם התחנה הראשונה בירושלים המערבית, מעל גיא בן הינום, אל הר ציון ומשם ל”עיר דוד” שבירושלים המזרחית. הרעיון המרכזי העומד בבסיס הקמת רכבל לעיר העתיקה בירושלים הוא הפיכתה של “עיר דוד” לשער הדומיננטי לעיר העתיקה תוך הזרמת מיליוני תיירים מהארץ ומהעולם למקום.

אלא ש”עיר דוד” נמצאת בשכונה הפלסטינית סילוואן באזור המכונה ואדי חילווה. מדובר בשכונה לא כל כך קטנה (5,000-4,000 תשבים) שתושביה משוועים לתכנון הולם אשר יספק את צרכיהם בכל תחומי החיים: מגורים, מוסדות חינוך, גינות משחק וכו’. השכונה מעולם לא הוכרה על-ידי מדינת ישראל, למרות שבתים רבים בה נבנו עוד לפני 1967. תכניות שנערכו במקום קבעו ייעודי קרקע של שימור, ארכיאולוגיה ומגוון סוגים של שטחים פתוחים עם הגבלות בנייה משמעותיות. תכניות אלה מקשות מאוד על התושבים בחיי היומיום מכיוון שאינן מאפשרות הספקת שירותי ציבור חיוניים.

הרכבל מתוכנן לעבור ממש מעל גגות הבתים בוואדי חילווה, ויסודות העמודים המאסיביים מתוכננים ממש מתחת ליסודות הבתים הקיימים. הוראות ההפקעה מנוסחות בערפול כך שעתיד הבתים אינו ברור וקשה לדעת איך להתגונן. התחנה הסופית של הרכבת מתוכננת מעל מרכז קדם – מרכז מבקרים חדש המתוכנן לקום ב”עיר דוד”. לפני מספר שנים אושרה התכנית למרכז המבקרים אך בהליך ההתנגדויות הונמך המבנה כך שלא יסתיר את חומות העיר העתיקה.  כעת מוצע להחזיר את הנפחים שבוטלו בסיבוב הקודם באמצעות בניית תחנה לרכבל על גג המבנה שצומצם.

תכנית הרכבל מקודמת כ”תשתית תחבורה תומכת תיירות”, בהשקעה ציבורית גדולה במיוחד. מעורבות שר התחבורה ושר התיירות במיזם לוקה בחסר ונראה כי השימוש הן בוועדת התכנון הארצית והן במשרדי הממשלה הרלבנטיים הוא ציני לחלוטין. למרות המיקום הרגיש בסמוך לעיר העתיקה ובלב שכונה פלסטינית מאוכלסת לא התקיימו הליכים נחוצים כגון בדיקת צרכים והתייעצות עם הציבור. לעומת זאת נערכו מהלכים מורכבים של חקיקה ייחודית כדי לאפשר בניית רכבל בתוך גן לאומי.

מסיבות אלו ונוספות, הגישה עמותת במקום יחד עם מספר תושבי ואדי חילווה השגה לתכנית . כמו כן ניתן לעיין במפות המלוות את ההשגה.

רוב סעיפי ההשגה נדחו.

והתכנית אושרה בות”ל . ב-4 בנובמבר אישר קבינט הדיור של ממשלת המעבר את התכנית. עקב כך החלה עמותת במקום במיצוי הליכים לקראת עתירה בשל אישור תכנית פוגענית במיוחד .

בינתיים, הדיון הציבורי בארץ ובעולם נמשך .