English | العربية

שכונת אל עיסאוויה

עדכון יוני 2023

לקראת סוף 2022 החליטה הוועדה המחוזית לקבל חלק מטענות ההתנגדות והוחלט לשקול תיקונים משמעותיים בתכנית ולהביאה להפקדה חוזרת לפי סעיף 106ב לחוק.

למרות היבטים טובים בתכנית ובשינויים שהוועדה החליטה להכניס לתכנית נאלצנו להגיש התנגדות נוספת. אות הגשנו בדצמבר 2022. בהתנגדות התעכבנו במיוחד על 13 בתים שסומנו להריסה בשטחים בייעוד מבנים ומוסדות ציבור. מדובר בשטחים שמיועדים למבני ציבור מתוקף התכנית הישנה (2316). קיווינו שהתכנית החדשה תהווה הזדמנות לשחרר בתים מאיום ההריסה, אך ההזדמנות הזו לא נוצלה. במסגרת כתיבת ההתנגדות יצאנו לשטח לפגוש את הא.נשים המתגוררים בבתים המסומנים להריסה בשטחים החומים שיועדו למבני ציבור כבר בתכנית 2316 החלה. גילינו כי 13 המבנים כוללים 47 יח”ד המספקות קורת גג ל-281 תושבים שמתוכם 168 הם ילדים. כתבנו לוועדה כי אין להקל ראש במספרים הללו. מה שנראה בתכנית כמו ריבוע צהוב פולשני הוא חיים שלמים של הרבה מאוד א.נשים. פגשנו א.נשים קשי יום, רובם במעמד סוציו-אקונומי נמוך המתמודדים עם אתגרים אובייקטיבים רבים, כמו זקנה ונכות. בין היתר פגשנו אלמנה אם לחמישה ואלמנה נוספת שחיה עם בנה הנכה בן ה-23.

החלטה בהתנגדות התקבלה ביוני 2023

עדכון יוני 2022

כבר קרוב ל-20 שנה מלווה עמותת במקום את תושבי אל עיסאוויה שבירושלים המזרחית, במאבקם למען תכנון ראוי המאפשר פיתוח ומספק רווחה. בתחילה פעלנו יחד עם התושבים, במסגרת פרויקט קמינקר לתכנון עיסאוויה,   לקידום תכנית מתאר חדשה לשכונה, בהמשך נאלצנו להיאבק בתכניות פוגעניות (כמו התכנית לגן לאומי מורדות הר הצופים  והתכנית למטמנת עודפי עפר בנחל אוג, בהריסת בתים ובגזל קרקעות. תכניות שנגדן נאבקנו לפני עשור חזרו לאחרונה לשולחן הדיונים ואיתן חזרה הפעילות האינטנסיבית המשותפת לתושבים ולנו.

מאז 2016 מקדמת עיריית ירושלים תכנית מתאר חדשה לעיסאוויה. התכנית הופקדה להתנגדויות בתחילת 2022. לתכנית הוגשו התנגדויות רבות ובינהן התנגדות משותפת לתושבים ולמבקום. נכון ליוני 2022 טרם התקיים הדיון בהתנגדויות. בנוסף ובתיאום קודמה גם תכנית מתאר לאזור תעסוקה אשר גם עליה הגשנו השנה התנגדות

רקע על השכונה

שכונת אל-עיסאוויה ממוקמת בירושלים המזרחית, בקצה הצפון-מזרחי של האגן החזותי של העיר העתיקה, והיא פרוסה על המדרון המזרחי של הר הצופים. ראשיתה של השכונה ככפר קטן במאה ה-16. במקור, השטח הבנוי של הכפר הקטן ישב על השלוחה בלבד, ושטחיו החקלאיים התפרסו על כ-10,000 דונמים, מראש ההר במערב ועד לחאן אל-אחמר (מישור אדומים) במזרח.

בשנים 1948-1967 נכלל חלק מהכפר בשטחי המובלעת הישראלית של הר הצופים, בעוד שחלקו האחר היה תחת שלטון ממלכת ירדן. לאחר 1967  סופח כל השטח הבנוי של הכפר לשטחי מדינת ישראל ולתחום השיפוט של עיריית ירושלים, אך רק רבע מאדמותיו נכללו בתחום הסיפוח. מאז הופקעו מתושבי אל-עיסאוויה קרקעות רבות לצורך בנייה ישראלית. ותחום המחייה הלך והצטמצם, בעוד שאוכלוסיית השכונה הלכה וגדלה.

כיום, השכונה מנותקת מהשכונות הפלסטיניות האחרות של ירושלים המזרחית והיא כלואה בין שכונות, מוסדות ומיזמי פיתוח המגבילים את התפתחותה: קמפוס האוניברסיטה העברית, ביה”ח הדסה, שכונת גבעת שפירא (הגבעה הצרפתית), כביש מספר 1 ארצי, כביש הטבעת המזרחי, הגבול המוניציפלי של ירושלים ושני בסיסים צבאיים.

לעיסאוויה תכנית מתאר תקפה משנת 1991 ומספרה 2316. התכנית, כמו יתר התכניות שנערכו בשנות ה-80 וה-90 לשכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית, כוללת זכויות בניה מצומצמות המתאימות לבנייה כפרית ולא לשכונה עירונית צפופה. תכנית 2316 הציעה (בשנות ה-90) רשת דרכים חדשה שהתבססה באופן חלקי ביותר על הדרכים והשבילים שהיו קיימם לפניה. רשת הדרכים מומשה באופן חלקי בלבד. מיעוט זכויות הבנייה בתכנית 2316 והקשר הרופף בינה לבין המצב הקיים הביאו את התושבים בלית ברירה לבנייה ללא היתרים ובניגוד למתווה התכנוני. עקב כך, הוצאו במהלך השנים בשטחי עיסאוויה עשרות צווי הריסה וכמה עשרות בתים ומבנים נהרסו בפועל.

בשל היותה חסומה כאמור מכל עבר, ובשל תכנון לקוי מתמשך, אל-עיסאוויה כיום צפופה מאוד. האוכלוסייה בשכונה מונה למעלה מ-20,000 תושבים (ולא 17,000 כפי שצוין במסמכי התכנית). בעוד השטח הבנוי של השכונה משתרע על כ-800 דונם. כך, צפיפות האוכלוסין בשכונה מגיעה ל-25 נפש לדונם ברוטו, שהם פי 2 מהצפיפות בגבעה הצרפתית הסמוכה (כ-13 נפשות לדונם) ופי 3(!) מהצפיפות הממוצעת בעיר כולה (כ-7.8 נפשות לדונם). (כל הנתונים בסעיף זה מתוך  פרסומים עדכניים של מכון ירושלים למחקרי מדיניות)

ריבוי צווי הריסה והריסות בפועל, צפיפות גבוהה, דרכים צרות ומשובשות, מחסור במבני ציבור, העדר שטחים ציבוריים פתוחים ובעיקר הקושי בקבלת היתרי בנייה, הביאו את התושבים כבר ב-2004 לפעול להחלפת התכנית השכונתית התקפה (2316). יחד עם עמותת במקום וצוות תכנון מסור, נפגשו, למדו, הציעו וחיכו לתכנית חדשה. אך כאמור המהלך הזה נגדע ב-2011 כשהובהר לתושבים כי כל המאמצים מובילים לאותה נקודה – כן לתכנון אך לא למרחב ורווחה. 

תושבי אל-עיסאוויה חיכו שנים רבות לתכנית מתאר שתאפשר להם להסדיר את מגוריהם ולהתפתח. אך התכנית החדשה מתקבלת אצלם ברגשות מעורבים עם הסדרה חלקית בלבד המוגבלת בזמן ועם גבולות צרים שלא מאפשרים לתושבים לממש את זכויותיהם על אדמתם.

לקריאה נוספת:

התנגדות לתכנית גן לאומי מורדות הר הצופים

ערר על החלטת הוועדה המחוזית בנוגע לתכנית הגן הלאומי

התנגדות לתכנית אזור התעסוקה עיסאוויה

התנגדות ראשונה לתכנית המתאר החדשה לעיסאוויה

התנגדות שנייה לפי 106ב.