English | العربية

לקט מפעילות העמותה בשנת 2021

עם סיום שנת 2021 ולקראת תחילתה של השנה האזרחית החדשה, נעדכן כי גם השנה צוות במקום המשיך לפעול במרץ מתוך שליחות ובמאמץ מתמיד להביא לתכנון הוגן עבור כל הקהילות בזירות הפעילות המגוונות שלנו. תודה לכל חברינו, לתומכים ולתורמים שלנו שמאפשרים לכל זה לקרות.

הכנס השנתי של במקום – זכויות אדם ואתיקה של תכנון הנוף בישראל-פלסטין – התקיים באוקטובר בהצלחה רבה. חברי צוות וחברי ועד מנהל, בהווה ובעבר, הובילו סיורים ודיונים ושוחחו עם מומחים מעולם התכנון על הנוף ועל העיצוב שלו. נגענו בסוגיות של קונפליקט בין הניהול הבירוקרטי והפוליטי של הנוף לבין המשתמשים והמתגוררים בו. כ-200 איש.ה השתתפו בכנס, בנוכחות, בזום ובפייסבוק. לצפיה בשיחות ובהרצאות שצולמו כנסו לכאן.

קהילות בדואים בנגב

בשעה טובה הכפרים הבדואים רח’מה, חאשם-זאנה ועבדה קיבלו הכרה ממשלתית רשמית. לאורך השנים במקום הייתה שותפה משמעותית בקידום ההכרה הזו. כעת אנו צועדים צעד נוסף עם התושבים לקראת מימוש ההכרה והבטחת תכנון הולם לכפרים, תכנון הלוקח בחשבון את צרכיהם כקהילה ייחודית ואת החזון המרחבי שלהם כמשפחות ויחידים.

אנו משיכות לקדם הכרה גם בשאר היישובים שטרם הוכרו. בתקופה הקרובה נתמקד ביישובים הלא מוכרים בבקעת באר שבע. אנו מלווים את הוועדים החדשים של ישובי בקעת באר-שבע בפיתוח פתרונות להכרה, כולל האפשרות להקים מועצה אזורית חדשה שתספק שירותים מוניציפאלים לכפרים באזור.

אנחנו ממשיכים לאתגר ולהתנגד לתכניות ממסדיות המתעלמות או פוגעות בהתיישבות הבדואית, כגון קו רכבת ללא אף תחנה בישוב בדואי, או ייעור ומסדרונות אקולוגיים בדיוק במקום מושבם.

השכונות הפלסטיניות בירושלים המזרחית

במהלך 2021 החלה מדינת ישראל בהליכי הסדר מקרקעין בירושלים המזרחית, באופן שמקדם את האינטרסים שלה ולא משרת את הצרכים של התושבים הפלסטינים. במטרה לסייע לתושבים להבין את הליך ההסדר ומשמעותו, למדנו לעומק את החוקים והנהלים המחייבים את המדינה בהליך, פרסמנו תקציר של חובות המדינה וזכויות התושבים בהליך ובתחילת 2022 נפרסם מסמך זכויות מפורט.

התנגדנו והגבנו לתכניות חדשות שמקדמת עיריית ירושלים – תכניות שמאפשרות פיתוח נחוץ למסחר ותעסוקה אך מזניחות ומתעלמות מהמחסור החמור בפתרונות מגורים. נמשיך לעשות זאת גם 2022.

בדצמבר 2021, השקנו פרויקט חדש עם עמותת עיר עמים, במסגרתו ננסה לאתגר את הממסד לספק פתרונות תכנון הולמים וישימים עבור התושבים הפלסטינים בירושלים המזרחית. בנוסף למבט הרחב נתמקד בשתי קהילות:  מצד אחד באל-ולג’ה – שכונה שלא זכתה מעולם לתכנית ולכן איום ההריסה בה הוא מיידי. ומצד שני נחזור ללוות את חברינו בשכונת אל-עיסאוויה אשר עבורם עורכת עיריית ירושלים תכנית מתאר חדשה. התכנית החדשה לא מציעה הרחבה משמעותית לשכונה ובזה היא חוטאת למטרתה אך היא כן מציעה כלי יצירתי חשוב לתכנון במרקם קיים וצפוף – כלי שפותח גם בהשראת עבודות קודמות של במקום. כלי התכנון החדש מבוסס על עקרון של גמישות בתכנון וקביעת זכויות בניה בהתאם למסלול שייבחר על ידי התושבים עצמם, החל ממסלול הכשרה של בנייה קיימת, עבור דרך מסלול הכשרה ועיבוי ועד למסלול של פינוי בינוי. נמשיך לחפש דרכים להרחיב את גבולות התכנית ולהביא לשיפורה.

פרויקט נשים

השלמנו את השנה הראשונה לפרויקט שמטרתו עידוד וחיזוק מעורבות נשים בתכנון, בעיקר בזירה המקומית. חשפנו נשים ממספר כפרים בדואים בנגב לתחום התכנון ולאפשרות לקחת חלק פעיל בתכנון המרחב שלהן. נשים מהעיר העתיקה בעכו החלו בתהליך דומה, ובקרוב נפגוש לעבודה דומה גם נשים בוואדי ניסנאס בחיפה ובכפר רח’מה, שהוכר רק לאחרונה. אנו לקראת סיום קורס אקמי לסטודנטיות חרדיות לאדריכלות בו עסקנו בסוגיות של מגדר וזכויות אדם וקשר לתכנון מרחבי, בניסיון לפתוח בפניהן את האפשרות לפעול בזירה הציבורית כנשות מקצוע.

ישובים ערבים

תכנית שמורת הטבע גבעות אלונים המתוכננת על אדמות הכפרים הבדואים באזור, חוסמת את אפשרויות ההרחבה של היישובים ואת המשך רעיית הצאן באזור. עמותת במקום בשיתוף התושבים וארגון עדאלה פעלה לשנות את רוע הגזירה. במסגרת זו נפתח שיח משמעותי עם רשות הטבע והגנים לצמצום ההשפעות המזיקות של השמורה על התושבים.

המשכנו במתן סיוע, ייעוץ וליווי למספר רשויות מקומיות ערביות בנושאי תכנון, כגון הרחבת גבולות והגדלת אפשרויות המגורים. תוכנית (לא ריאלית) ליישוב עין ראפה שונתה לאחר שהתנגדנו וחלק מטענותינו התקבלו.

קהילות פלסטיניות בשטחי סי

במקום ממשיכה לתמוך בקהילות במאבקן לשמירה על אדמותיהן ובתיהן, ועל הזכות לפתח אותם, כך למשל כפרים שישראל מאיימת לגרש מאדמות שהוכרזו כשטחי אש. לאחר שנים של תכנון ופעולות משפטיות מתמשכות, הכפר דקיקה צפוי לקבל הכרה במקום מושבו ותכנית סטטוטורית ובכך תמנע העברה והריסה בכפייה של היישוב.

כמו כן, הרחבנו את מסד הנתונים שלנו על קהילות רועים נוודים בשטחי סי, תוך מתן קול לקהילות קטנות ולצרכים שלהן. ניתן לצפות באתר נקהילות כאן.

המשכנו לפעול עם קהילות וכפרים פלסטינים כנגד הרחבת התנחלויות ואישור מאחזים על אדמותיהן, וכנגד הגבלת חופש התנועה והגישה למשאבים שפיתוח ההתנחלויות יוצר. יחד עם 115 תושבים הגשנו התנגדות לתכנית להתנחלות חדשה בשטח הרגיש המוכר כ-1E, שעלולה לפגועה בקהילות בדואיות המתגוררות במקום ובתנועה של האוכלוסיה הפלסטינית בין צפון הגדה ודרומה. התנגדנו לתכניות הרחבה נוספות המקדמות אנטרסים ישראלים על אדמות פלסטיניות פרטיות.

בנוסף, אנו ממשיכים לעמוד בקשר עם הציבור בישראל ועם הקהילה הבינלאומית בעדכון שוטף והעברת מידע לשם העלאת המודעות לאופי המזיק של המדיניות המרחבית הישראלית בשטחי סי, תוך מתן פתרונות השומרים על זכויות האוכלוסייה הפלסטינית.

עירוניות ומדיניות תכנון

השתתפנו בסדרת שולחנות עגולים בנושא שילוב היבטים חברתיים בכל רמות התכנון בישראל. יזמנו דיון על חשיבות השתתפות נציגים חברתיים בוועדות התכנון באיגוד המתכננים. אנו ממשיכות לעקוב  בדאגה אחר שינויים במדיניות התכנון, בעיקר בכל הקשור להתחדשות עירונית, ולהגיב לתזכירי חוק או תוכניות שעלולים לפגוע בזכויות האזרחים והתושבים. אנו מייחלות ושואפות למערכת תכנון יותר דמוקרטית, יותר פלורליסטית ויותר שוויונית.

לקראת שנת 2022 נאחל לכולכם.ן שנת בריאות ואושר