English | العربية

תכנון הולם לשכונת ג’בל מוכבר ערב א-סוואחרה

אוגוסט 2008: בשנים 2006-2000 הרסו הרשויות הישראליות כ-40 בתים בשכונת ג’בל מוכבר ערב א-סוואחרה שבירושלים המזרחית, שנבנו ללא היתר בנייה או בניגוד לו. תושבי השכונה המעוניינים לקבל היתרי בנייה כדי לבנות את בתיהם, אינם יכולים להשיגם בגלל תכניות המתאר הבעייתיות החלות בשכונה. דף המידע בערבית, שהופץ בין תושבי השכונה, מסביר מושגים נפוצים בתחום התכנון והבנייה.

“ביוני 2007 הרסו לנו את הבית. לא ידענו שיש צו הריסה. באו בשעה שבע בבוקר, ניסינו לעכב את ההריסה אך לא הספקנו. אפילו לא נתנו לנו להוציא את החפצים מהבית.
איך זה התחיל?
“ב-2003 הגיעו מהעירייה וממשרד הפנים, צילמו את האזור, אח”כ קיבלנו כתבי אישום על בנייה בלי רישיון בנייה. בסוף קיבלנו לשלם קנס.
“בשטח שלנו אין תכנית מתאר ואי אפשר להוציא היתרי בנייה. התארגנו כל האחים כדי להכין תכנית מתאר חדשה כדי שנוכל להוציא לבתים היתרים. התכנית נדחתה בוועדה המחוזית בגלל כביש הטבעת ובגלל החומה.
“בסוף באו והרסו. אחרי חודש הצלב האדום בנו לנו אוהל. אח”כ הוועד נגד הריסות בתים בנה את הבית הזה. גם עליו יש כבר צו הריסה ואנחנו במשפט בבית המשפט לעניינים מקומיים.”

(מעדותו של עלי ג’ומעה, תושב ערב א-סוואחרה)

בשנים 2006-2000 הרסו הרשויות הישראליות כ-40 בתים בשכונת ג’בל מוכבר ערב א-סוואחרה. באותן שנים הוצאו 129 צווי הריסה לבתים בשכונה ונפתחו כ-400 תיקים בבתי המשפט. הסיבה הרשמית להריסות הבתים בשכונה ולהליכים המשפטיים כנגד בעלי בתים היא בנייה ללא היתר (רישיון) בנייה או בניגוד לו. אלא שתושבי ג’בל מוכבר ערב א-סוואחרה המעוניינים לקבל היתרי בנייה כדי לבנות את בתיהם, במקרים רבים, אינם יכולים להשיגם. זאת בגלל תכניות המתאר הבעייתיות החלות בשכונה. תכניות מתאר המייעדות רק שטחים קטנים לבנייה ופיתוח, מאפשרות בנייה בצפיפות נמוכה ואת רוב השטח הכלול בקו הכחול הן מייעדות כשטח נוף פתוח שהבנייה בו אסורה.

התכניות החלות על שטחי ג’בל מוכבר ערב א-סוואחרה אינן מתאימות לצרכי התושבים. אך המצב לא חייב להיות כך. תכניות טובות מסייעות לתושבים לבנות ולשכונה להתפתח. בתכניות טובות ישנו איזון בין הצרכים הפרטיים של התושבים לבין הצרכים הציבוריים של הקהילה. תושבי ג’בל מוכבר ערב א-סוואחרה זכאים לקבל תכנית טובה המתאימה לצרכיהם כפרטים וכקהילה.

עמותת ‘במקום – מתכננים למען זכויות תכנון’ פועלת בשיתוף עם תושבי ג’בל מוכבר ערב א-סוואחרה, למען קידום של תכנון הוגן לשכונתם. הפעילות כוללת עריכת סקר תכנוני של מצב התכניות, מצב השכונה, צרכי התושבים ושאיפותיהם, ובהמשך לכך, הכנת מסמך המצביע על כיווני תכנון אפשריים. במסגרת הפרויקט המשותף, במהלך 2007, נפגשו נציגי עמותת ‘במקום’ עם קבוצות ויחידים בשכונת ג’בל מוכבר ערב א-סוואחרה. במפגשים עלו נושאים רבים הקשורים לתכנון, למשל – דרכים קיימות ודרכים מתוכננות, והצורך בשטחים נוספים המיועדים למגורים. במקביל נעשה איסוף חומר לגבי מצב התכנון בשכונה. בימים אלו אנו כותבים את המסמך התכנוני שיוצג בפני התושבים באסיפה כללית.

חשיבותה של תכנית מתאר

לתכניות יש השפעה רבה על חיי היומיום של כל אחד ואחת מאיתנו. הן קובעות היכן מותר לבנות והיכן אסור; איפה ייסללו כבישים ומה יהיה רוחבם; מה גובה המבנים שיוקמו ואילו שימושים (מגורים, מסחר, עסקים וכדומה) ייעשו בהם; ועוד ועוד. במילים אחרות, התכניות מעצבות את המרחב הפיזי שמסביבנו ויש להן השלכות מרחיקות לכת על איכות החיים שלנו.

אך לעתים תכניות מהוות גורם מפריע. זה קורה כאשר קיים פער גדול בין צרכי התושבים לבין הוראות התכנית. כך, לדוגמה, בג’בל מוכבר ערב א-סוואחרה נקבעו, בנוסף לשטחים המצומצמים המיועדים לבנייה, זכויות בנייה מוגבלות המורכבות מאחוזי בנייה נמוכים (25%-37.5%), הגבלת הבנייה לשתי קומות והגבלת מספר יחידות הדיור ל-3 יחידות לדונם נטו. זה אומר שברוב שטח השכונה אסורה כל בנייה, ובאזורים בהם הבנייה מותרת ניתן לבנות רק מעט.

בדברים שנכתבו עד כאן ואף בסיפורו של עלי ג’ומעה נעשה שימוש במושגים שאינם ברורים לכולם. מקורם של מושגים אלה בחוק התכנון והבנייה, שמצד אחד מאפשר פיתוח ובנייה בהתאם לכללים, ומצד שני מאפשר הריסת מבנים שאינם תואמים לכללים. לנוחותכם, אנו מגישים מילון מונחים תכנוני מקוצר המסביר מושגים נפוצים בתחום התכנון והבנייה. אתם יכולים להיעזר בהם כאשר מגיע לידיכם צו הריסה, או כאשר אתם נדרשים לקדם תכנית או היתר בנייה לביתכם.

ג’בל מוכאבר – דף מידע לתושבים (ערבית)

למידע נוסף על פעילות במקום בשכונה